Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2781z ostatnich 7 dni
7609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2018-08-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
ul. Rynek 42591
32-400 Myślenice
powiat: myślenicki
tel. 126 392 300, faks 126 392 305
Województwo: małopolskie
Miasto: Myślenice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Myślenicki Budżet Obywatelski - Budowa Lokalnego Centrum Integracji i Wypoczynku w Myślenicach
Wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, będzie polegało na: 1) Wykonaniu zjazdu, parkingu i drogi wewnętrznej z kostki brukowej na profesjonalnej podbudowie, 2) Wykonaniu koniecznych rozbiórek, zmiany ukształtowania i uzupełnień umożliwiających wykonanie robót jak w punkcie 1) powyżej; 3) Wykonanie nowego placu zabaw dla dzieci, nawierzchnia placu zabaw, urządzenia na placu zabaw, miejsca dla opiekunów, ogrodzenie i oznakowanie placu będą odpowiadać aktualnym wymogom technicznym i bezpieczeństwa, 4) Wykonanie nowego boiska do piłki siatkowej, o parametrach nowoczesnych boisk przyszkolnych z dodatkowym koszem mobilnym do ćwiczeń; 5) Wyposażenie w stoły do gry (dostawa i montaż stołu betonowego do gry ,,piłkarzyki" oraz dostawa i montaż stołów betonowych do gry w szachy) 6) Wykonanie ogrodzenia dla całego terenu oraz dostawy i instalacji urządzeń i systemu monitoringu; 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III niniejszej SIWZ - Dokumentacja techniczna w tym: projekty, STWiORB, opinie, uzgodnienia, przedmiar robót. 3. Zamówienie wykonywane będzie w oparciu o projekt umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych IWZ

Dokument nr: 500192017-N-2018, INW.271.24.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z brzmieniem art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy pzp ,,Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: (...) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;" Uzasadnienie przesłanek do udzielenia zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy pzp): Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, tj. w pierwszym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 9:00 oraz w drugim postępowaniu , prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, do dnia 3 sierpnia 2018 r. do godz. 9:00, do Zamawiającego nie wpłynęły żadne oferty obejmujące wykonanie przedmiotowego zamówienia, a pierwotnie ustalone warunki zamówienia ani jego przedmiot nie podlegają modyfikacji tj. są tożsame z warunkami udziału ustalonymi w postępowaniach prowadzonych uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego jak również zachowana pozostaje tożsamość przedmiotu zamówienia. Tym samym zostały spełnione przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt. 4), pozwalające na udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 66 i nast. ustawy pzp.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.