Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
191z dziś
3406z ostatnich 7 dni
12197z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa ogólnodostępnych obiektów małej architektury

Przedmiot:

Budowa ogólnodostępnych obiektów małej architektury

Data zamieszczenia: 2018-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dziadowa Kłoda
ul. Oleśnicka 1,
56-504 Dziadowa Kłoda
powiat: oleśnicki
tel, 62 786 9280, fax 62 785 18 08,
urzad.gminy@dziadowakloda.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Dziadowa Kłoda
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPRASZA
Do złożenia oferty na zadanie pn.: ,,Budowa ogólnodostępnych obiektów małej architektury w miejscowości Dalborowice i Gronowice, gmina Dziadowa Kłoda"
I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż obiektów małej architektury, we wsi Dalborowice, działka Nr 85/2 i we wsi Gronowice, działka Nr 135/20, gmina Dziadowa Kłoda,
2. Wykaz urządzeń objętych zamówieniem:
2.1. Działka Nr 135/20, obręb Gronowice
2.1.1. Zestaw zabawowy Nr 1
W skład zestawu wchodzą:
- dwie wieże z zadaszeniem i panelem startowym: jedna wieża ze zjeżdżalnią odchodzącą od wieży i trapem wejściowym typu koci grzbiet. Druga wieża ze zjeżdżalnią odchodzącą od wieży i schodkami wejściowymi lub rurą strażacką.
- przeplotnia wspinaczkowa
- dwie drabinki ukośne
- podesty kwadratowe, trójkątne lub okrągłe- pełniące funkcję schodków- wejść na zestaw zabawowy, oraz łączą elementy zestawu;
- barierki zabezpieczające;
- pomost z barierkami/ mostek linowy;
- ścianka wspinaczkowa
Konstrukcja zestawu wykonana ze stali nierdzewnej. Daszek oraz barierki wykonane z płyt HDPE. Podłoga podestów wykonana ze sklejki antypoślizgowej lub płyt HDPE antypoślizgowych. Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej z bokami z płyty HDPE. Wszystkie elementy powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.
2.1.2. Urządzenie fitness łączone orbitrek+ jeździec
Urządzenie fitness na siłownię zewnętrzną. Urządzenie bezobsługowe, posiadające dwa stanowiska do ćwiczeń montowane na jednym pylonie. Przeznaczone do montażu na nawierzchni trawiastej. Pylon oraz główne elementy konstrukcyjne urządzeń wykonane z rur stalowych malowanych proszkowo i zabezpieczonych antykorozyjnie. Tablica informacyjna z instrukcją użytkowania znajdująca się na pylonie.
2.1.3. Urządzenie fitness łączone wyciskanie siedząc+ drabinka
Urządzenie fitness na siłownię zewnętrzną. Urządzenie bezobsługowe, posiadające dwa stanowiska do ćwiczeń montowane na jednym pylonie. Przeznaczone do montażu na nawierzchni trawiastej. Pylon oraz główne elementy konstrukcyjne urządzeń wykonane z rur stalowych malowanych proszkowo i zabezpieczonych antykorozyjnie. Tablica informacyjna

2
z instrukcją użytkowania znajdująca się na pylonie.
2.1.4. Bujak/ sprężynowiec
Urządzenie zabawowe tzw. bujak/ sprężynowiec. Urządzenie imitujące pojazd. Urządzenie składające się ze sprężyny z pręta i konstrukcji siedziska wykonanej z płyty HDPE. Elementy stalowe malowane proszkowo i zabezpieczono antykorozyjnie, pozostałe elementy zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.
2.1.5. Huśtawka wahadłowa Huśtawka metalowa wahadłowa podwójna. Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stalowych. Jedno siedzisko płaskie, drugie z oparciem typu ,,kubełek". Siedziska gumowane lub wykonane z tworzywa HDPE. Wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo i zabezpieczono antykorozyjnie, pozostałe elementy zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.
2.1.6. Huśtawka wagowa typu ważka
Huśtawka metalowa, pojedyncza, dla dwóch osób. Belka konstrukcyjna wykonana ze stali ocynkowanej, siedziska gumowane lub wykonane z tworzywa HDPE. Wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo i zabezpieczono antykorozyjnie, pozostałe elementy zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.
2.1.7. Ławka z oparciem- 2 sztuki
Stelaż ławek metalowy, listwy przy siedzisku i oparciu drewniane. Elementy metalowe malowane proszkowo i zabezpieczono antykorozyjnie, pozostałe elementy zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych
2.2. Działka N 85/2, obręb Dalborowice
2.2.1. Bujak/ sprężynowiec
Urządzenie zabawowe tzw. bujak/ sprężynowiec. Urządzenie imitujące pojazd/ autko. Urządzenie składające się ze sprężyny z pręta i konstrukcji siedziska wykonanej z płyty HDPE. Elementy stalowe malowane proszkowo i zabezpieczono antykorozyjnie, pozostałe elementy zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.
2.2.2. Huśtawka wahadłowa Huśtawka metalowa wahadłowa podwójna. Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stalowych. Jedno siedzisko płaskie, drugie z oparciem typu ,,kubełek". Siedziska gumowane lub wykonane z tworzywa HDPE. Wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo i zabezpieczono antykorozyjnie, pozostałe elementy zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.
2.2.3. Huśtawka wagowa typu ważka
Huśtawka metalowa, pojedyncza, dla dwóch osób. Belka konstrukcyjna wykonana ze stali ocynkowanej, siedziska gumowane lub wykonane z tworzywa HDPE. Wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo i zabezpieczono antykorozyjnie, pozostałe elementy zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.
2.2.4. Ławka z oparciem- 2 sztuki.
Stelaż ławek metalowy, listwy przy siedzisku i oparciu drewniane. Elementy metalowe malowane proszkowo i zabezpieczono antykorozyjnie, pozostałe elementy zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych
2.2.5. Urządzenie linarne typu namiot
Urządzenie linowe o konstrukcji kształtem przypominającej namiot, składa się z dwóch zamkniętych profili, poprzeczki górnej z nierdzewnej rury oraz siatki linowej z lin stalowo-polipropylenowych. Wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo i zabezpieczono antykorozyjnie, pozostałe elementy zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.
2.2.6. Karuzela krzyżowa
Karuzela metalowa krzyżowa 4- ramienna, 4 siedziska z oparciem, siedziska wykonane z tworzywa sztucznego, np. gumowego, płyty HDPE. Wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo i zabezpieczono antykorozyjnie, pozostałe elementy zabezpieczone przed

3
szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.
2.2.7. Zestaw zabawowy Nr 2
W skład zestawu wchodzą:
- wieża z zadaszeniem i zjeżdżalnią z panelem startowym odchodząca od wieży
- przeplotnia wspinaczkowa
- dwie drabinki ukośne
- podesty kwadratowe, trójkątne lub okrągłe- pełniące funkcję schodków- wejść na zestaw zabawowy, oraz łączące elementy zestawu;
- barierki zabezpieczające;
- pomost z barierkami/ mostek linowy;
- drabinka pozioma i pionowa;
- rura strażacka
- drabinki/ schodki wejściowe/ trap wejściowy
Konstrukcja zestawu wykonana ze stali nierdzewnej. Daszek oraz barierki wykonane z płyt HDPE. Podłoga podestów wykonana ze sklejki antypoślizgowej lub płyt HDPE antypoślizgowych. Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej z bokami z płyty HDPE. Wszystkie elementy powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.
3. Wszystkie urządzenia zabawowe muszą posiadać certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176 tzw. Certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez jednostki upoważnione, certyfikujące lub deklaracje zgodności wydane przez producenta.
4. Wymagana gwarancja na zamontowane urządzenia musi wynosić minimum 36 miesięcy liczone od daty bezusterkowego, protokolarnego odbioru wykonanego zamówienia.
5. Do oferty należy dołączyć wizualizacje i karty katalogowe wszystkich urządzeń będących przedmiotem zamówienia.
6. Zamiar prowadzenia robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. Teren inwestycji w Gronowicach znajduje się na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego, średniowiecznego i nowożytnego dla wszystkich prac ziemnych prowadzonych na tym obszarze istnieje konieczność prowadzenia nadzoru archeologicznego.
7. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym, w celu koordynowania prawidłowego przebiegu prac oraz wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne zniszczenia spowodowane w trakcie rozładunku, przemieszczenia oraz montażu urządzeń. Odpowiedzialność materialna za montowane urządzenia pozostaje po stronie wykonawcy do czasu spisania protokołu zdawczo- odbiorczego.
9. Odbiór końcowy całości robót zostanie dokonany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót.

Dokument nr: ODG.042.8.2018

Składanie ofert:
1. Ofertę na załączonym Formularzu Ofertowym należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Dziadowa Kłoda, ul. Oleśnicka 1, - sekretariat - w terminie do dnia 14.09.2018r. , godz. 10:00, z dopiskiem ,,Budowa ogólnodostępnych obiektów małej architektury w miejscowości Dalborowice i Gronowice, gmina Dziadowa Kłoda" lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad.gminy@dziadowakloda.pl
2. Oferty niekompletne podlegają uzupełnieniu, w terminie określonym przez Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin wykonania zamówienia
W maksymalnym terminie do dnia 23 listopada 2018r.

Wymagania:
III. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie; c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
e) przedłożą wszystkie wymagane dokumenty, wskazane w pkt VI. Wymagane dokumenty. 2. Warunki określone w punktach a), c), i d) zostaną uznane za spełnione jeżeli oferent złoży

4
oświadczenie według wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszego zaproszenia.
3. Warunek określony w punkcie b) zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat wykonał co najmniej trzy zamówienia dotyczące budowy placów zabaw na wartość minimum 50 000 zł- montaż obiektów małej architektury- urządzeń zabawowych i fitness, wraz z podaniem jego rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zaproszenia. Jeżeli Wykonawca prowadzi działalność w okresie krótszym niż 5 lat- wykonane utwardzenie winno być wykonane w okresie prowadzenia działalności.
IV. Przesłanki odrzucenia oferty:
1. Treść oferty nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta została złożona przez oferenta niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.
3. Oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
V. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w zapytaniu ofertowym.
2. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
3. Oferta ma obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Każdy Wykonawca winien przedłożyć tylko jedną ofertę cenową.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji w terenie celem zapoznania się z warunkami lokalizacyjno-technicznymi tak aby uwzględnić je przy wykonaniu przedmiotu umowy.
6. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
7. Oferta winna być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub upoważnienie notarialne lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię pełnomocnictwa lub upoważnienia.
9. Formularz oferty i oświadczenia dotyczące Wykonawcy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca.
10. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
11. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VI. Wymagane dokumenty.
1.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z informacją o gwarancji, oświadczeniami oferenta oraz zatwierdzonym projektem umowy (wg załączonego wzoru ).
3. Wykaz co najmniej trzech zamówień dotyczących budowy placów zabaw o wartości min. 50 000 zł- montażu obiektów małej architektury: urządzeń zabawowych i fitness, z ostatnich pięciu lat wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.
4. Wizualizacja i karty katalogowe wszystkich urządzeń będących przedmiotem zamówienia.
VIII. Sposób obliczania ceny.
1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ofercie cenowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu - określony w art. 632 Kodeksu cywilnego
3. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.
4. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszystkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną jednoznaczna i ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
IX. Ocena ofert
1 .Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena 90 %
Warunki gwarancji 10 %
Ocena punktowa oferty będzie obliczona jako suma punktów uzyskanych za obydwa kryteria oceny ofert.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Lp.
Parametr podlegający ocenie *)
Punkty
Znaczenie
[1]
[2]
[3]
[4]
1.
C - Cena oferty - wynagrodzenie ryczałtowe:
Max. 90
90
%
2.
G - Warunki gwarancji :
Max. 10
10
%
C - Cena oferty - wynagrodzenie ryczałtowe
Oferta zawierająca najniższą cenę (spośród ofert nie odrzuconych) uzyska 90pkt, następne kolejne oferty odpowiednio, proporcjonalnie mniej wg formuły:
liczba punktów za cenę C = najniższa cena / cena oferty x 90
G - Warunki gwarancji
Przydzielanie punktów przez członków komisji za kryterium ,,warunki gwarancji":
1. za 60 miesięczny i dłuższy okres gwarancji Oferent otrzyma 10(maksymalną liczbę) punktów,
2. w przedziale od 36 miesięcy i poniżej 60 miesięcy proporcjonalnie mniej
według wzoru :
gwarancja oferty ocenianej -35 miesięcy
liczba punktów = -------------------------------------------------- x 10
60 miesięcy - 35 miesięcy

6
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą ocenę punktową.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie złożonych przez Oferenta oświadczeń i dokumentów żądanych przez Zamawiającego. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, iż Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu albo nie wykazania w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferent zostanie wykluczony z postępowania - po wyczerpaniu czynności związanych z wezwaniem do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń w terminie 4 dni od daty otrzymania wezwania do uzupełnienia oferty w siedzibie Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie lub w formie elektronicznej na adres urzad.gminy@dziadowakloda.pl.
5. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonawcy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
X. Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany zawartej z wykonawcą umowy wymagają zachowania formy pisemnej.
2. Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.
3. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.
4. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
1) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla beneficjenta lub
2) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.

Kontakt:
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami.
w sprawie przedmiotu zamówienia - Marta Suchecka, tel. 62 786 92 93.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.