Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
692z dziś
3961z ostatnich 7 dni
14017z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont uszkodzonych pionów wodociągowych

Przedmiot:

Remont uszkodzonych pionów wodociągowych

Data zamieszczenia: 2018-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice
powiat: Katowice
tel. 32 207-60-00
a-ZP2.ias.katowice@mf.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach prowadzi rozpoznanie rynku w celu realizacji
zamówienia polegającego na ,,remoncie uszkodzonych pionów wodociągowych w budynku
Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku - Białej".
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem oferty uprzejmie prosimy
o wypełnienie, podpisanie i złożenie dołączonego Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1
do Zaproszenia.
Przedni lot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont uszkodzonych pionów wodociągowych w budynku
Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku - Białej", obejmujący min. wymieniony poniżej zakres
robót:
- rozbiórkę pasów okładzin ściennych z płytek,
- wykonanie przebić przez ściany i stropy,
- wykucie bruzd,
- demontaż uszkodzonych rur wodociągowych, zaworów baterii itp.,
" montaż nowych rur pp. i ich izolacja.
- montaż zaworów i baterii,
- demontaż i ponowny montaż podajników mydlą, podajników ręczników7 papierowych itp.
kolidujących z wykonywanymi robotami,
" odtworzenie zdemontowanych okładzin ściennych.
- roboty malarskie odtworzeniowe w remontowanych pomieszczeniach.
- demontaż istniejących zaworów odpowietrzających.
- wykonanie przebić w dachu, montaż rur odpowietrzających.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Przedmiar robót, stanowiący Załącznik nr 2
do Zaproszenia.

Dokument nr: 2401-ILZ2.261.123.2018

Specyfikacja:
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu ustalenia pełnego zakresu prac
związanych z realizacją zamówienia. Wykonawca przed opracowaniem oferty dokonuje we własnym
zakresie i na własny koszt wszystkich obmiarów; uzgadniając każdorazowo telefonicznie termin
dokonania wizji lokalnej z pracownikiem Sekretariatu Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku -
Białej - Panią Jadwigą Romańską, tel. 33/ 499 80 18.

Składanie ofert:
Termin składania ofert do dnia 14 września 2018 r.
Składanie ofert:
Wymagane dokumenty można:
1. Wysłać pocztą.
2. Wysłać faksem (czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7;00 do 15;00 - (za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) na numer 32 207-60-10.
3. Wysłać pocztą elektroniczną w formie pliku ..pdf ' na adres: a-ZP2.ias.katowice@mf.gov.pl
4. Złożyć osobiście w pokoju numer 9 w budynku ,.A" Izby Administracji Skarbowej
w Katowicach, ul. Damrota 25.
Termin składania ofert:
do dnia 14 września 2018 r.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku - Białej ul. Gen. Maczka 73.
Termin realizacji:
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 45 dni od daty zawarcia Umowy.

Wymagania:
Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie, w:obec czego Wykonawca musi uwzględnić
wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń,
w szczególności prowadzenie robót w taki sposób, aby nie zanieczyszczać terenu nie objętego
robotami i nie utrudniać pracy w pozostałych częściach budynku. Roboty muszą być odpowiednio
zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
Prace mogą być prowadzone od poniedziałku do piątku wv godzinach od 07:00 do 21:00. Wskazane
jest aby prace najbardziej uciążliwe (np. ze względu na hałas) były prowadzone: w poniedziałki
po godzinie 18:00, od wiórku do piątku po godzinie 15:00. Istnieje możliwość wykonywania prac
w soboty, po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Sekretariatu.
Na odcięcie dopływu wody itp. należy uzyskać zgodę pracownika Urzędu. Czas odcięcia wody
w godzinach pracy Urzędu nie może przekroczyć 2 godzin w ciągu dnia.
Wszelkie prace porządkowe po prowadzonych robotach oraz uszkodzenia powstałe w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia zostaną naprawione przez Wykonawcę na jego koszt.
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz z Formularzem ofertowym
szczegółowy kosztorys prac remontowych.
Termin realizacji oznacza czas od dnia podpisania Umowy do dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego przedmiotu Umowy, chyba że przedmiot Umowy zostanie odebrany w stanie zdatnym
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, na podstawie protokołu odbioru przedmiotu Umowy
Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego
upływem.
Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert zamieści na stronie
internetowej informację o złożonych ofertach, natomiast po ich analizie - zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty.

Kontakt:
Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:
Mariusz Urbanek, tel. 32 207 63 52 - Izba Administracji Skarbowej w Katowicach.
Jadwiga Romańska, tel. 33/ 499 80 18. - Drugi Urząd Skarbowy -w Bielsku - Białej
(Sekretariat),

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.