Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3400z ostatnich 7 dni
13811z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa membrany na dachu

Przedmiot:

Naprawa membrany na dachu

Data zamieszczenia: 2018-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
powiat: Poznań
tel. +48 61 835 79 00 fax. +48 61 833 46 51
a.grabarczyk@posir.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Opis przedmiot zamówienia:
Naprawa membrany na dachu Stadionu Miejskiego w Poznaniu ul. Bułgarska 17.
Zakres prac:
o Usunięcie usterek na membranie (51 uszkodzeń) poprzez zaklejenie uszkodzonych miejsc za
pomocą specjalistycznego sprzętu na gorące powietrze. Łaty powinny być sprawdzone pod
względem przylegania. Roboty należy wykonać metodami alpinistycznymi - membrana z
tkanin wielowarstwowych powlekanych VALMEX MEHAYOP F - typ IV produkowanych przez
firmę MEHLER TEXNOLOGIES - w kolorze białym. Membrana przed klejeniem powinna być
oczyszczona, sucha i odtłuszczona. Należy przewidzieć prace takie jak: schowanie lub
usunięcie wystających elementów. Należy uwzględnić wszelkie roboty niezbędne do
wykonania zadania i wykonać je zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami.
o Sprawdzenie i dokręcenie śrub przy hakach U1 i uzupełnienie brakujących nakrętek na
uchwytach pod membraną używając metod alpinistycznych - nakrętka M12 ki. 8 wg PN-
82148, koronowa, ocynk. - Ilość brakujących nakrętek i podkładek jest wartością szacunkową
wynikającą z procentowego ubytku ok. 18000 - wyliczenie na podstawie projektu
warsztatowego pokrycia z membrany.
o Wymiana linek łączących fartuchy pomiędzy polami membrany na trybunie nr 4 - ogółem 96
metrów - policzonych z natury. Linki stalowe wykorzystane do mocowania fartuchów między
polami powinny być w otulinie PCV a końce zabezpieczone zgodnie z normą dla zakończeń
lin stalowych (kausze oraz zaciski). Należy uwzględnić wszelkie roboty niezbędne do
wykonania zadania i wykonać je zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami.
o Sprawdzenie, dokręcenie i uzupełnienie elementów mocujących i zabezpieczających haków
U1 z membraną ( 134 cybanty - policzone z natury na trybunie po 4 nakrętki na każdym =
536 szt)
Informacje dodatkowe:
Występują braki nakrętek lub częściowe odkręcenie na wszystkich łączeniach wzdłuż rur
prowadnicowych. Uzupełnienia brakujących nakrętek oraz dokręcenie nakrętek na elementach
montażowych membrany - nakrętka M12 ki. 8 wg PN-82148, koronowa, ocynk. Proponuje się
skręcanie z podkładkami sprężystymi względnie zaprojektowanie nowych mocowań (sprężystych).
Należy zwrócić również uwagę na mocowanie linek przy dylatacjach. W pasie dylatacji liczne
przetarcia, należy je zakleić, podkleić ewentualnie wymienić całe pasy. Należy zwrócić również uwagę
na mocowanie linek przy dylatacjach. Należy przejrzeć wszystkie elementy montażowe okucia o
symbolu U1.
Uszkodzone miejsca na membranie nie przekraczają 150cm2. Do naprawy zalecany materiał
pierwotny membrany firmy MEHLER valmex mehayop F typ 4 lub materiał równoważny. Łaty
nakładane powinny być metodą zgrzewania gorącym powietrzem i sprawdzone pod względem
przylegania. Uszkodzone miejsca powinny być czyste, suche i odtłuszczone.
Należy przejrzeć wszystkie elementy montażowe okucia o symbolu Ul Nakrętki oraz elementy
mocujące U1 oraz cybanty wykonane zgodnie z pierwotnym projektem i według zalecanych tam norm.
Prace wykonawcze prowadzić należy pod kierunkiem osoby uprawnionej z zachowaniem przepisów
BHP i p.poż.
Materiały używane powinny być dobrej jakości i posiadać wymagane atesty i świadectwa.
Prace budowlane objęte specjalnymi technologiami należy prowadzić wg instrukcji i zgodnie z
wszystkimi zaleceniami firm specjalistycznych, pozostałe zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki
budowlanej.
Należy uwzględnić wszelkie roboty niezbędne do wykonania zadania i wykonać je zgodnie ze sztuką
budowlaną i obowiązującymi normami.
Do zapytania załączono dokumentację fotograficzną - załącznik nr 1.

Dokument nr: DGN.2216.1.21.2018

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:
14.09.2018 r. do godziny 12:00
o w formie elektronicznej na adres mailowy: a.grabarczyk@posir.poznan.pl
o osobiście lub listownie na adres:
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. J.Spychalskiego 34 61-553 Poznań
z dopiskiem: "Oferta Stadion Miejski - naprawa membrany"
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin wykonania zamówienia:
30 listopada 2018 r.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu (Jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane
dokumenty - jeżeli dotyczy):
1) Doświadczenie w wykonywaniu podobnych usług w ostatnich dwóch latach, w tym
prac przy dachowych poszyciach membranowych, umiejętność poruszania się oraz
znajomość specyfikacji pokryć dachowych membranowych, doświadczenie w pracach
konserwatorskich, naprawczych związanych z dachem i poszyciami dachowymi,
potwierdzone oświadczeniem wraz z podaniem podmiotu zlecającego usługę.
2) Posiadanie uprawień do prac na wysokościach potwierdzone oświadczeniem.
3) Oświadczenie o akceptacji warunków Zamawiającego wynikających z zapytania
ofertowego DGN.2216.1.21.2018 z dnia 05.09.2018 r., o dostosowaniu prac do charakteru
obiektu i zapoznaniu się z wymaganiami Zamawiającego w zakresie BHP
4) Udzielenie minimum 12 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
Oferta powinna zawierać:
1) Dane Oferenta.
2) Oferta cenowa netto i brutto.
3) Oświadczenie o wykonywaniu podobnych usług w tym prac przy dachowych
poszyciach membranowych wraz z podaniem podmiotu zlecającego usługę oraz o
posiadanych uprawnieniach do prac na wysokościach.

4) Oświadczenie (załącznik nr 2) o akceptacji warunków Zamawiającego wynikających z
zapytania ofertowego nr DGN.2216.1.21.2018 z dnia 05.09.2018 r., o dostosowaniu prac
do charakteru obiektu, zapoznaniu się z wymaganiami Zamawiającego w zakresie BHP
(załącznik nr 3) i udzjelenia gwarancji.
Oferta sporządzona w formie elektronicznej powinna zostać opatrzona podpisem Oferenta
(skan oferty opatrzonej podpisem Oferenta).
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Konieczność podania danych wynika m.in z obowiązującej: ustawy o rachunkowości, ustawy z o
podatku od towarów i usług.

Kontakt:
7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:
Anna Grabarczyk tel: 503 436 945 a.grabarczyk@posir.poznan.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.