Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
149z dziś
3364z ostatnich 7 dni
12156z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa dachu

Przedmiot:

Naprawa dachu

Data zamieszczenia: 2018-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
ul. Niepodległości 44
10-045 Olsztyn
powiat: Olsztyn
(89) 53-26-349, (89) 53-26-349
przetargi@szpital.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Zawiadamia o wszczęciu postępowania bezprzetargowego
na naprawę dachów w budynku głównym
Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Konieczna naprawa dachu, likwidacja przecieków do pomieszczeń oddziałów Chirurgii klatki piersiowej, Chirurgii ogólnej oraz oddziału Wewnętrznego I. Zabezpieczenie połaci dachu przez wykonanie nowego pokrycia z trwałej papy termozgrzewalnej na powierzchni (zaznaczonej na zdjęciu =346m2) na budynku głównym Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie przy ul. Niepodległości 44.

L.p.
Opis i wyliczenia
J. m
Poszcz.
1.
Rusztowania do komunikacji pionowej i transportu materiałów.
m2
120
2.
Rozebranie częściowe pokrycia dachowego z blachy płaskiej pokrytej papą poprzez zerwanie uszkodzonej, wielokrotnie naprawianej papy
i poprawianie poprzez uszczelnienie obróbek blacharskich.
m2
300
3.
Transport starej papy z rozbiórki samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 9 km oraz utylizacja.
t
8,4
4.
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną po uprzednim załataniem przecieków, wykonaniu podkładu z papy termozgrzewalnej podkładowej i uszczelnieniu obróbek blacharskich.
m2
346,36
5.
Prace związane z obróbkami blacharskimi ich uszczelnienie silikonem dekarskim niezbędnymi podczas zmiany pokrycia dachowego oraz roboty nieprzewidziane występujące po zerwaniu starej papy: takie jak naprawa-wymiana drobnych, uszkodzonych elementów deskowania
i konstrukcji dachu, impregnacja i likwidacja kilku przecieków na dachu bryły głównej.
kpl
1

Dokument nr: DZZ-383-98/18

Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych ofert nastąpi 11.09.2018 r. o godz. 11:30 w siedzibie zamawiającego,
w pokoju 30 (bud. Administracji). Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwierania ofert zamawiający przekaże informacje dotyczące nazw (firm) oraz adresów wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć na adres Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn (sekretariat) w terminie do dnia 11.09.2018 r. do godz. 11:00. Koperty powinny być zamknięte i oznaczone opisem: ,,Oferta na naprawę dachu."

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
W ciągu 40 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
Cena - waga 100 %(Minimalizacja)
INFORMACJE O WYMAGANYCH DOKUMENTACH
-Wypełniony załącznik nr 1 do ogłoszenia - wzór formularza ofertowego,
-Aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
-W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy dołączyć pełnomocnictwo dla podmiotu uprawnionego do reprezentowania grupy wykonawców.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.