Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
692z dziś
3961z ostatnich 7 dni
14017z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa i przebudowa oświetlenia

Przedmiot:

Rozbudowa i przebudowa oświetlenia

Data zamieszczenia: 2018-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 71A
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
62 - 598 52 70, 598 52 71 fax 62 - 598 52 74
zarzad@ouid.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa i przebudowa oświetlenia na terenie gm. Pleszew w m. Lenartowlce
st. zaś. 46332,46025,46219, Baranówek st. 46181, Suchorzew st. 46286, Dobra Nadzieja
st. 46072',46127, Taczanów Drugi st. 46033 w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną
część zapytania.

Składanie ofert:
Oferty należy składać na druku formularza pn. ,,Formularz ofertowy - roboty budowlane" dostępnym
na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce ,,DO POBRANIA", na adres: Oświetlenie
Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz
lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.
Oferty należy składać do dnia 14.09.2018 r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki)
Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą
zadania: ,,OFERTA - Rozbudowa i przebudowa oświetlenia na terenie gm. Pleszew w m. Lenartowice
st. zaś. 46332,46025,46219, Baranówek st. 46181, Suchorzew st. 46286, Dobra Nadzieja
st. 46072,46127, Taczanów Drugi st. 46033"

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin realizacji zadania do 18.10.2018

Wymagania:
Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
a) przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach
wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
b) przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach
wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
c) przestrzegania Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych
wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
d) zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
e) uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się
urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim
sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
f) demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju
tablic reklamowych i informacyjnych {jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
g) przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych
robót.
Zleceniodawca:
a) udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w
zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu
robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub
podwieszonej),
b) dokona odbioru robót zgodnie z Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót
budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
c) ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby
Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.