Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja piecyków grzewczych

Przedmiot:

Konserwacja piecyków grzewczych

Data zamieszczenia: 2018-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: WOJSKOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
ul. Tadeusza Kościuszki 92/98
61-716 Poznań
powiat: Poznań
tel. 261 573 323, 261 572 528 fax. 261 572 727
wzi.szp@ron.mil.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Konserwacja piecyków grzewczych na paliwo płynne

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert
jest jawne i nastąpi w tym samym dniu o godz. 11;15 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na załączonym ,,Formularzu ofertowym" (wg załącznika Nr 2)
w terminie do dnia 13.09.2018 godz. 11;00 na adres Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji usługi: max. 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy.

Wymagania:
Określenie warunków płatności:
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do Zamawiającego:
a) oryginały faktur VAT wystawione na Zamawiającego określające numer,
przedmiot umowy z wyszczególnieniem rodzaju usługi
Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy, nastąpi w formie polecenia przelewu
w ciągu 30 dni od daty otrzymania dokumentów, o których mowa w pkt a)
na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
Określenie warunków Zamawiającego, które muszą spełniać Wykonawcy
ubiegający się o uzyskanie zamówienia a także wykaz dokumentów jakie muszą
dostarczyć w ofercie na potwierdzenie spełnienia tych warunków:
- Wykonawca usługi przedstawi w załączniku do oferty (Formularz Ofertowy)
wartość całkowitą . Oferowana wartość zamówienia musi obejmować
wszystkie koszty związane z realizacją usługi dla odbiorcy
- Wykonawca udzieli minimum 12 m-cy gwarancji na przedmiot usługi
Nie dopuszcza się stosowania tzw. upustów zarówno do cen jednostkowych,
jak i do ceny ogólnej.
Oferta (Formularz ofertowy) musi być czytelnie wypełniona, podpisana przez
Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (wówczas
należy załączyć pełnomocnictwo do podpisanej oferty).Oferta musi być złożona
w zamkniętej kopercie zaadresowanej (nazwa i adres Zamawiającego)
z umieszczeniem na niej danych teleadresowych Wykonawcy oraz oznakowanej:
OFERTA
w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo
zamówień publicznych (do 30 000,00 euro)
,,Konserwacja piecyków grzewczych na paliwo płynne "
Nr sprawy 88/18/WGSI
Nie otwierać przed 13.09.2018 godz.11;15
Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
Kryteria jakimi będzie się kierował Zamawiający w celu dokonania wyboru
oferty najkorzystniejszej: cena 100 %.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:
Robert Skotarczak tel. 261572706,261572700

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.