Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
164z dziś
3380z ostatnich 7 dni
12171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie naprawy zasilaczy awaryjnych, UPS-ów

Przedmiot:

Wykonanie naprawy zasilaczy awaryjnych, UPS-ów

Data zamieszczenia: 2018-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
powiat: Białystok
tel. 85 743 94 42
jkowalczuk@bialystok.uw.gov.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie naprawy zasilaczy awaryjnych, UPS-ów poprzez wymontowanie starych i
uszkodzonych akumulatorów ich utylizację, zamontowanie nowych i sprawnych akumulatorów
oraz jeśli to konieczne wymiana inny podzespołów opisanych w zestawieniu modeli zasilaczy
w urządzeniach znajdujących się na przejściach granicznych województwa podlaskiego;
? dpg Połowce - Pieszczatka,
? mdpg Bobrowniki - Bierestowica,
? mkpg Kuźnica Białostocka - Grodno,
? mdpg Kuźnica Białostocka - Bruzgi,
? rzpg Rudawka - Lesnaja,
? mdpg Białowieża - Piererow.
Wykaz modeli zasilaczy wraz z numerami seryjnymi i ilością akumulatorów do wymiany
zawiera załącznik numer 1 do projektu umowy stanowiącej załącznik numer 2. Oferta powinna
obejmować całość lub część zamówienia.

Składanie ofert:
Sposób przygotowania oferty*
1. Wypełniony i podpisany odręcznie przez osobę upoważnioną formularz oferty powinien
zostać zeskanowany i przesłany wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami drogą
elektroniczną na adres e-mail: jkowalczuk@bialystok.uw.gov.pl2. Ofertę należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 13.09.2018 do godziny
14:30 na adres wskazany w pkt 1.
3. Wiadomość powinna być zatytułowana ,,Oferta na wykonanie naprawy zasilaczy
awaryjnych, UPS-ów na przejściach granicznych województwa podlaskiego - nr sprawy
WI-II.2512.28.2018".

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji: do 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy
1. Posiadać doświadczenie.
2. Posiadać potencjał ekonomiczny lub finansowy.
3. Posiadać potencjał techniczny lub osobowy.
4. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności.
III. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy
1. Wypełniona i podpisana oferta.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków, tj. posiada wszystkie niezbędne uprawnienia i
zezwolenia do wykonywania przedmiotu umowy.
IV. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i
kryterium/ami: - cena.

Uwagi:
Informacje dodatkowe
1. Korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie / faksem / pocztą
elektroniczną.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści
zaproszenia. Zamawiający może udzielić wyjaśnień, o ile uzna to za niezbędne i w takiej
sytuacji zamieści je w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże jednocześnie
wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieści w Biuletynie Informacji
Publicznej. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
4. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem umowy dołączonym do zaproszenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Pan / Pani Jacek Kowalczuk - starszy inspektor wojewódzki
Wydział / Biuro Infrastruktury
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
tel. 85 743 94 42
e-mail: jkowalczuk@bialystok.uw.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.