Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
218z dziś
3433z ostatnich 7 dni
12224z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie
UL.JĘDRZEJOWSKA 81
29-100 WŁOSZCZOWA
powiat: włoszczowski
Tel/fax. 41 394-25-19
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: WŁOSZCZOWA
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 0252 T Pilczyca - Januszewice - Komorniki w km
od 4+925 do 5+687 ".

I. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Obowiązki inspektora nadzoru zawarte są w istotnych postanowieniach umownych -
załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
2. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy - od dnia przekazana placu budowy
3. Data rzeczowego zakończenia realizacji zadania - 15.11.2018r.
(data zakończenia robót oznacza zgłoszenie robót budowlanych do odbioru końcowego
wraz z dostarczeniem operatu kolaudacyjnego).
4. Inspektor nadzoru musi uczestniczyć w odbiorze końcowym robót budowlanych.
Czynności odbiorowe rozpoczną się w ciągu 14 dni od daty powiadomienia
Zamawiającego przez Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumentów.
5. Szczegółowy opis robót budowlanych znajduje się na stronie internetowej
www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl przy przetargach na wykonanie robót budowlanych.

Dokument nr: ZDP-ZP-3431/17/2018

Składanie ofert:
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 14.09.2018r. w siedzibie ZDP, sekretariat.

Wymagania:
1. Osoba wyznaczona na stanowisko inspektora nadzoru musi posiadać uprawnienia
w zakresie kierowania robotami budowlanymi, specjalność drogowa lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów. (podstawa prawna Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm).
2. Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w formularzu oferty.
3. Cena winna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia
i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia.
Wykonawca sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące mieć
wpływ na cenę.
Wykonawca realizując zamówienie nie będzie mógł domagać się zmiany ceny
(wynagrodzenia).
5. Wraz z ofertą należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.