Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
164z dziś
3380z ostatnich 7 dni
12171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia drogowego

Przedmiot:

Budowa oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wieliszew
ul. ul. Modlińska 1
05-135 Wieliszew
powiat: legionowski
tel. 227 822 596, faks 227 822 732
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wieliszew
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Wieliszew w podziale na 2 Części
Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego w Gminie Wieliszew w podziale na 2 Części: Część 1: Montaż punktów świetlnych na słupach PGE RE Legionowo: Zadanie 1 - ,,Budowa oświetlenia ul. Leśnej w Skrzeszewie - poprawa bezpieczeństwa", w zakresie montażu 8 punktów świetlnych na 8 słupach PGE RE Legionowo - lampa co drugi słup w I etapie w 2018 r. Oprawy sodowe wysokoprężne o mocy 250V/70 W i strumieniem świetlnym od 5068 lm o sprawności min 77%, na wysięgnikach rurowych stalowych, ocynkowanych: wysięgniki Wo-5 (700/1000/240) - 3 sztuk, oraz wysięgniki Wo-6 (500/1000) - 5 sztuk, wraz z osprzętem oraz z przewodem zasilającym AsXSn 4x25 mm2 podwieszonym na 16 słupach o długości 720/770 mb wraz ze skrzynką SON i pomiarem, Zadanie 2 - ,,Budowa oświetlenia ul. Staropolskiej, Szlacheckiej oraz Sarmackiej w Topolinie - poprawa bezpieczeństwa" - w zakresie montażu łącznie 9 punktów świetlnych na 18 slupach PGE RE Legionowo - lampa co drugi słup w I etapie w 2018 r. Oprawy sodowe wysokoprężne o mocy 250V/70 W na wysięgnikach jednoramiennych zasilanych przewodami napowietrznymi o łącznej długości 950 mb wraz ze skrzynkami SON i pomiarem, w tym: a) ulica Sarmacka - montaż 4 punktów świetlnych zasilanych przewodem izolowanym 2x25 mm2. Przewód o dł. 370 mb podwieszony na 7 slupach do montażu następnych 3 pkt. świetlnych w II etapie w 2019 r., b) ulica Szlachecka - montaż 2 pkt. świetlnych zasilanych przewodem nieizolowanym AL. 25 mm2. Przewód o dł. 290 mb podwieszony na 5 slupach do montażu następnych 3 pkt. świetlnych w II etapie w 2019 r., c) ulica Staropolska - montaż 3 pkt. świetlnych zasilanych przewodem nieizolowanym AL. 25 mm2. Przewód o dł. 290 mb podwieszony na 6 slupach do montażu następnych 3 pkt. świetlnych w II etapie w 2019 r. Zadanie 3 - ,,Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminny Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa" - w zakresie montażu 3 punktów świetlnych jako dogęszczenie pomiędzy istniejącymi punktami świetlnymi przy ul. Dworcowej w m. Góra (w kierunku ul. Pałacowej PAN Góra) na slupach PGE RE Legionowo. Słupy ŻN-10 - montaż lamp sodowych oprawy wysokoprężne o mocy 250V/70 W i strumieniu świetlnym od 5068 lm, o sprawności min. 77%, na wysięgnikach rurowych stalowych, ocynkowanych - Wo-6 (1000/1500) - 3 sztuki. Montaż instalacji z osprzętem i podłączeniem do istniejącej podwieszonej linii zasilającej. Zadanie 4 - ,,Budowa oświetlenia ul. Olszankowa zaułek w Skrzeszewie - poprawa bezpieczeństwa" - w zakresie montażu 3 punktów świetlnych na slupach PGE RE Legionowo, oprawy sodowe wysokoprężne o mocy 250V/70 W na wysięgnikach jednoramiennych zasilanych podwieszonym przewodem napowietrznym AsXSn 2x25mm2 o długości 166 mb od istniejącej linii oświetlenia drogowego w ul. Olszankowej. Część II: Budowa kablowej sieci 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami wg opracowanej dokumentacji projektowej na podstawie zgłoszeń lub decyzji pozwolenia na budowę: Zadanie 1 - ,,Montaż lampy oświetleniowej ul. Dolna/Mickiewicza w Kałuszynie" - w zakresie budowy sieci kablowej 0,4 kV kablem YAKXS 4x35 mm2 o dł. 108/125 mb przyłączonej do istniejącej instalacji oświetlenia drogowego w zakresie 3 punktów świetlnych na okrągłych slupach stalowych ocynkowanych wys. 7 m wraz z 4 oprawami oświetleniowymi sodowymi o mocy 70 W na wysięgnikach jednoramiennych 2 oprawy i na wysięgniku dwuramiennym pod kątem 90 stopni 2 oprawy, Zadanie 2 - ,,Budowa oświetlenia ul. Olszankowa w Poddębiu - poprawa bezpieczeństwa" - w zakresie budowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego o łącznej długości 290 mb w zakresie 6 punktów świetlnych na słupach stalowych ocynkowanych wysokości 8 m posadowionych na fundamentach betonowych FB 150 z oprawami oświetleniowymi typu LED o mocy 40 W, na wysięgnikach jednoramiennych długości 1m. Zasilenie sieci kablem YAKXS 4x35 mm2 przyłączonym do istniejącej instalacji oświetlenia drogowego na slupie ŻN-10 należącym do PGE Dystrybucja. W zakresie robót należy uwzględnić przeniesienie (demontaż i montaż w nowym wskazanym miejscu) instalacji punktu świetlnego typu SOLAR z baterią fotowoltaiczną, oprawą LED na stalowym słupie ocynkowanym wraz z akumulatorami, Zadanie 3 - Łajski ulice: Sadowa i Wierzbowa - w zakresie budowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego o łącznej długości 474/559 mb w zakresie 6 punktów świetlnych na słupach stalowych ocynkowanych wysokości 8 m posadowionych na fundamentach betonowych FB 150 z oprawami oświetleniowymi typu LED o mocy 40 W, na wysięgnikach jednoramiennych długości 1m. Zakres robót obejmuje dodatkowo montaż 7 fundamentów FB 150 zabezpieczonych pachołkami, do zainstalowania słupów w II etapie w 2019 r. Zasilenie sieci kablem YAKXS 4x35 mm2 przyłączonym do projektowanej szafki oświetleniowej SOK z pomiarem, Zadanie 4 - ,,Budowa oświetlenia ul. Brygady Pościgowej w Skrzeszewie - poprawa bezpieczeństwa" - w zakresie budowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego o łącznej długości 510 mb w zakresie 6 punktów świetlnych na słupach stalowych ocynkowanych wysokości 8 m posadowionych na fundamentach betonowych FB 150 z oprawami oświetleniowymi typu LED o mocy 40 W, na wysięgnikach jednoramiennych długości 1m. Zakres robót obejmuje dodatkowo montaż 6 fundamentów FB 150 zabezpieczonych pachołkami, do zainstalowania słupów w II etapie w 2019 r. Zasilenie sieci kablem YAKXS 4x35 mm2 przyłączonym do projektowanej szafki oświetleniowej SOK z pomiarem, Zadanie 5 - ,,Budowa drogi ul. Jeziorna w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa" - w zakresie budowy kablowej sieci nn 0,4 kV oświetlenia drogowego o łącznej długości 378 mb wraz z przyłączem i szafką oświetleniową z pomiarem w zakresie 5 punktów świetlnych na słupach stalowych ocynkowanych wysokości 8 m posadowionych na fundamentach betonowych FB 150, z oprawami oświetleniowymi typu LED o mocy 33,5 W - w ilości 2 kpl. oraz o mocy 39 W - w ilości 3 kpl. na wysięgnikach jednoramiennych o długości 0,5 m. Zasilenie sieci kablem YAKXS 4x25 mm2 przyłączonym do istniejącej szafki oświetleniowej SOK z pomiarem. Zakres robót obejmuje dodatkowo montaż 4 fundamentów FB 150 zabezpieczonych pachołkami, do zainstalowania słupów w II etapie w 2019 r., Zadanie 6 - ,,Budowa oświetlenia ulicy Magnolii - poprawa bezpieczeństwa" - w zakresie ponownego montażu zdemontowanego wcześniej słupa oświetlenia drogowego nr A 17 w ulicy Sasankowej na skrzyżowaniu z ulicą Magnolii - 1 pkt. świetlny, Zadanie 7 - ,,Budowa ulic na osiedlu Dębowa w m. Łajski - poprawa bezpieczeństwa" - w zakresie montażu 1 pkt świetlnego na istniejącym fundamencie betonowym - montaż słupa typu S80PCnr L5/B wraz z oprawą oświetleniową sodową wysokoprężną o mocy 250V/70 W na wysięgniku jednoramiennym typu St-Y/C fi 60 o dł. 1,0 m, Zadanie 8 - ,,Budowa oświetlenia ul. Marysieńki w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa" - w zakresie montażu 2 slupów oświetlenia drogowego nr 4 i nr 5 na fundamentach betonowych FB 150, z oprawą oświetleniową typu LED o mocy 40 W, na wysięgniku jednoramiennych długości 1m. Zasilenie z istniejącej sieci kablowej YAKXS 4x25 mm2 oświetlenia drogowego w ulicy Marysieńki. Zadanie 9 - ,,Budowa oświetlenia ul. Deszczowa w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa" - w zakresie montażu 1 punktu świetlnego, montaż słupa oświetlenia drogowego nr o wysokości 8 m z oprawą oświetleniową typu LED o mocy 40 W, na wysięgniku jednoramiennych długości 1m. Montaż słupa na istniejącym fundamencie betonowym FB 150. Zasilenie kablem YAKXS 4x25 mm2 przyłączonym do istniejącej instalacji oświetlenia drogowego

CPV: 45315300-1, 34928520-9, 45316110-9

Dokument nr: 500215945-N-2018, ZZP.271.2.37.2018.38.2018.AZ

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 66 ust 1 w związku z art 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm - zwana dalej "ustawą"). Zamawiający - Gmina Wieliszew zamierza zaprosić Wykonawcę Zesti Fos Sp. z o.o. z siedzibą w Dębe 5G, 05-140 Serock do udziłu w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu polegającym na powtórzeniu podobnych robót obejmujących budowę oświetlenia drogowego. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego pn. ,,Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Wieliszew w podziale na 3 Części" - ogłoszenie nr 575477-N-2017 z dnia 22.08.2017 r. i jest zgodne z jego przedmiotem a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Montaż punktów świetlnych na słupach PGE RE Legionowo

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zesti Fos Sp. z o.o., , Dębe 5G, 05-140, Serock, kraj/woj. mazowieckie

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Budowa kablowej sieci 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami wg opracowanej dokumentacji projektowej na podstawie zgłoszeń lub decyzji pozwolenia na budowę

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zesti Fos Spo. z o.o., , Dębe 5G, 05-140, Serock, kraj/woj.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.