Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace renowacyjno - kamieniarskie stopni kamiennych przed wejściem

Przedmiot:

Prace renowacyjno - kamieniarskie stopni kamiennych przed wejściem

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA
ul. Madalińskiego 101
02-549 Warszawa
powiat: Warszawa
telefon: (+48 22) 270 14 66
kontakt@nipdkzg.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie prac renowacyjno - kamieniarskich stopni kamiennych przed wejściem do dawnego kościoła dominikanów, obecnie greckokatolickiej cerkwi Najświętszej Eucharystii przy pl. Muzealnym 1 we Lwowie, Ukraina"
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu prac renowacyjno - kamieniarskich stopni kamiennych (czerwony piaskowiec prawdopodobnie z okolic Trembowli) przed wejściem do dawnego kościoła dominikanów, obecnie greckokatolickiej cerkwi Najświętszej Eucharystii przy pl. Muzealnym 1 we Lwowie, Ukraina.
Wymiary:
o łączna powierzchnia schodów w rozwinięciu: 70 m2,
o długość profili schodowych: 122 mb.
Warunkiem koniecznym udzielenia zamówienia jest przeprowadzenie prac zgodnie z miejscowymi przepisami prawa ochrony zabytków, pod nadzorem uprawnionego konserwatora zabytków oraz uzyskanie zgody właściciela/użytkownika obiektu.
I. Opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy zakres prac:
o uzyskanie zezwoleń na prace od władz konserwatorskich miasta Lwowa
o szczegółowa inwentaryzacja stopni schodów
o demontaż i powtórne zamontowanie obluzowanych stopni przy użyciu klejów
mineralnych i cementów montażowych
o uzupełnienie większych ubytków flekami kamiennymi montowanymi ,,na jaskółczy
ogon", zazbrojonymi nierdzewną stalą i wklejonymi na żywicę epoksydową
o uzupełnienie mniejszych ubytków masą mineralną w kolorze oryginalnego kamienia
o uzupełnienie rozwarstwionych elementów nakładkami z piaskowca lub
monolitycznych elementów kamiennych (w zależności od wyników inwentaryzacji)
o nadzór konserwatorski nad pracami
Wycena powinna uwzględniać koszt dojazdu i pobytu wykonawców prac.

Specyfikacja:
Osoba wskazana do kontaktu: Piotr Ługowski, Szef Programu Ochrona Polskiego Dziedzictwa
Kulturowego za Granicą

Składanie ofert:
Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Narodowego Instytutu Polskiego
Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa, za pośrednictwem
faksu na nr +48 22 270 17 77 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
kontakt@nipdkzg.pl, na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2018 r. do godz.
12:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia
Do dnia 30.10.2018 r.

Wymagania:
II. Zamawiający określa minimalne wymagania dotyczące osób wykonujących
przedmiot zamówienia:
Osoba wykonująca nadzór nad pracami renowacyjnymi musi posiadać ukończone studia
drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie konserwacji i restauracji dzieł
sztuki lub konserwacji zabytków oraz potwierdzony udział w pracach konserwatorskich,
pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach
wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury przez co najmniej
9 miesięcy.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną, zgodnie z formą reprezentacji
wynikającą z rejestru lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie danej osoby.
Termin ważności oferty: 30 dni od złożenia
V. Kryterium wyboru oferty:
Oferty zostaną ocenione na podstawie przyznanych punktów. Maksymalnie można uzyskać 65 pkt.
Sposób punktowania:
o Cena - maksymalnie można uzyskać 30 pkt
Sposób punktowania:
(cena brutto oferty najniższej spośród wszystkich badanych ofert)/(cena brutto oferty badanej)*30 pkt
Poziom wiedzy specjalistycznej wykonawcy:
o Doświadczenie oferenta w zakresie realizacji projektów konserwatorskich poza granicami Polski - maksymalnie można uzyskać 15 pkt
Sposób punktowania:
1-5 projektów - 2 pkt, 6-20 projektów - 4 pkt, 21-40 projektów - 8 pkt, 41 projektów i więcej - 10 pkt
+ 5 pkt za koordynację i realizację co najmniej 1 projektu w kraju, w którym realizowana jest inwestycja
o Doświadczenie wykonawcy prac w realizacji projektów konserwatorskich przy obiektach/zespołach obiektów objętych ochroną prawną - maksymalnie można uzyskać 10 pkt
Sposób punktowania:
1-5 projektów - 2 pkt, 6-20 projektów - 4 pkt, 21-40 projektów - 8 pkt, 41 projektów i więcej - 10 pkt
o Serwis - długość okresu gwarancji (w miesiącach) - maksymalnie można uzyskać 10 pkt
Sposób punktowania:
(długość gwarancji w ofercie badanej)/(długość najdłuższej gwarancji wśród wszystkich ofert)*10 pkt
Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, nie jest także ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. oferty cenowej na realizację usługi ,,Wykonanie prac renowacyjno - kamieniarskich stopni kamiennych przed wejściem do dawnego kościoła dominikanów, obecnie greckokatolickiej cerkwi Najświętszej Eucharystii przy pl. Muzealnym 1 we Lwowie, Ukraina".
Zapytanie o cenę w celu rozpoznania rynku nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z uzyskanych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru złożonych ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.