Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Ciężkowice
ul. Tysiąclecia 19
33-190 Ciężkowice
powiat: tarnowski
tel. 0-14 62 85 800 fax 0-14 62 85 820
ug@ciezkowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Ciężkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020
ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA
na usługę polegającą na ,,PEŁNIENIU FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ CIĘŻKOWICE W RAMACH PROJEKTÓW
WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020"
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADAŃ
REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ CIĘŻKOWICE W RAMACH PROJEKTÓW
WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020.
2. Zakres zamówienia:
Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
CZEŚĆ I - PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADAŃ
REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. ,,BUDOWA PARKU ZDROJOWEGO NA
RAKUTOWEJ WRAZ Z UZBOJENIEM TERENU".
Zakres prac obejmuje
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, w ramach zadania
pn. ,,Budowa Parku Zdrojowego na Rakutowej wraz z uzbrojeniem terenu", obejmującej nadzór
w nw. specjalności:
? konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
? inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (tzw. sanitarnej)
? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń (tzw. elektrycznej)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020
Strona 2
? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń (tzw.
teletechnicznej)
? ogrodniczej (zagospodarowanie terenów zielonych),
oraz prace w czasie trwania okres u gwarancyjnego i rękojmi - tym okresie Wykonawca
przewiduje wizyty w ramach przeglądów gwarancyjnych w wymiarze czasu nie częściej jak
jeden (1) przegląd w okresie sześciu (6) miesięcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ,
w wyciągu z dokumentacji technicznej - załącznik nr 1a oraz załącznik nr 2 do SIWZ.
CZEŚĆ II PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADAŃ
REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. ,,ZINTEGROWANA INFRASTRUKTURA DLA
TRANSPORTU NISKOEMISYJNEGO W MIEŚCIE TARNÓW I SUBREGIONIE TARNOWSKIM NA
TERENIE GMINY CIĘŻKOWICE".
Zakres prac obejmuje
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, w ramach zadań pn.:
1) ,,Budowa parkingu BIKE&RIDE przy węźle przesiadkowym w Rynku",
2) ,,Budowa parkingu PARK&RIDE w rejonie węzła przesiadkowego Rynek",
3) ,,Budowa węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej SKA wraz z parkingiem PARK&RIDE"
obejmującej nadzór w nw. specjalności:
? konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
? inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń,
? mostowej bez ograniczeń,
? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń (tzw.
teletechnicznej)
? ogrodniczej (zagospodarowanie terenów zielonych),
oraz prace w czasie trwania okres u gwarancyjnego i rękojmi - tym okresie Wykonawca
przewiduje wizyty w ramach przeglądów gwarancyjnych w wymiarze czasu nie częściej jak
jeden (1) przegląd w okresie sześciu (6) miesięcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ oraz
w załączniku nr 2 do SIWZ.
CZEŚĆ III PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADAŃ
REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. ,,ZIEMIA - WODA - POWIETRZE MAŁOPOLSKIE
CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W CIĘŻKOWICACH"
Zakres prac obejmuje
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, w ramach zadań pn.:
1) ,,Budowa i wyposażenie Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej"
2) ,,Budowa przyrodniczo-edukacyjnej ścieżki w koronach drzew"
3) ,,Budowa edukacyjnego szlaku nietoperzowego łączącego budynek MCEE i ścieżkę
w koronach" które obejmuje nadzór w nw. specjalności:
? konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
? inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020
Strona 3
? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń,
? mostowej bez ograniczeń,
? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń (tzw.
teletechnicznej)
? ogrodniczej (zagospodarowanie terenów zielonych),
oraz prace w czasie trwania okres u gwarancyjnego i rękojmi - tym okresie Wykonawca
przewiduje wizyty w ramach przeglądów gwarancyjnych w wymiarze czasu nie częściej jak
jeden (1) przegląd w okresie sześciu (6) miesięcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ,
w wyciągu z dokumentacji technicznej - załącznik nr 1b oraz załącznik nr 2 do SIWZ.

CPV: 71520000-9, 71540000-5, 71247000-1, 71310000-4

Składanie ofert:
Termin i forma składania informacji
Zamawiający prosi o przesłanie informacji dotyczącej ceny ryczałtowej brutto za realizację
zamówienia w odniesieniu dla każdej części oddzielnie do dnia 12 września 2018r. na adres e-mail:
ug@ciezkowice.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
Umowa na świadczenie usługi pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego będzie zawarta na czas
określony do dnia
Cześć I - 31.03.2021r.
Cześć II - 30.06.2019r.
Część III - 31.08.2021r.

Wymagania:
Okres umowy dla pełnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje również okres gwarancji i rękojmi
wykonawcy na roboty budowlane. W tym okresie odbędzie wizyty w ramach przeglądów
gwarancyjnych w wymiarze czasu nie częściej jak jeden (1) przegląd w okresie sześciu (6) miesięcy.
Cena
Cena ryczałtowa brutto musi obejmować zysk oraz wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie
niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę w związku ze świadczeniem usługi stanowiącej
przedmiot zamówienia, tj. wynagrodzenie pracowników biorących udział w realizacji zamówienia w
tym również ewentualne koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów, koszt zakupu i utrzymania sprzętu
niezbędnego do realizacji zamówienia, podatki i opłaty w tym podatek Vat.

Kontakt:
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00
Osoba do kontaktu
Osobą uprawnioną do kontaktów roboczych w ramach niniejszego Zapytania ze strony
Zamawiającego jest Dariusz Zięcina, e-mail: d.ziecina@ciezkowice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.