Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
692z dziś
3961z ostatnich 7 dni
14017z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Realizacja remontu dachu

Przedmiot:

Realizacja remontu dachu

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Pacyna
ul. Wyzwolenia 7
09-451 Pacyna
powiat: gostyniński
tel. 24 285-80-45
nieruchomosci@pacyna.mazowsze.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Pacyna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Pacyna - zaprasza do złożenia ofert na: ,,Remont dachu na budynku komunalnym Gminy Pacyna w miejscowości Remki 5".

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja remontu dachu w budynku komunalnym Gminy Pacyna w Remkach 5.
Zakres robót obejmuje: usunięcie starej powłoki z papy, naprawienie płyty stropodachu, położenie nowego pokrycia dachowego (papa termozgrzewalna), naprawa kominów, zamontowanie brakujących rynien i rur spustowych.
1.1 Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają ich posiadanie (art. 22 ust.l - Prawo zamówień publicznych).
1.2 Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonania przedmiotu zamówienia.
1.3 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, wyglądu i estetyki oraz z należytą starannością. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, a zwłaszcza dokonał analizy zakresu robót, wizji lokalnej na miejscu realizacji zamówienia i uwzględnił je w swoim wynagrodzeniu. Zamawiający, do wglądu, udostępni protokół okresowej kontroli obiektu budowlanego.
1.4 Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi przy użyciu materiałów zakupionych przez Wykonawcę. Jakość użytych materiałów musi odpowiadać jakości standardowej, zgodnej z wymogami technicznymi Polskich Norm. Zamawiający zastrzega sobie prawo zapoznania się z dokumentami potwierdzającymi zakup materiałów przez Wykonawcę.
1.5 Termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego

Dokument nr: OND.7021.6 .2018

Otwarcie ofert: 6. Termin otwarcia ofert: 14 września 2017r. godz. 8.30

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym na adres: Urząd Gminy Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-451 Pacyna - do dnia 13 września 2018r. do godz. 15.30 . Oferta powinna być opatrzona napisem: ,,Remont dachu na budynku komunalnym Gminy Pacyna w miejscowości Remki 5".

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: do 15 października 2018 r.

Wymagania:
3. Okres gwarancji: 36 miesięcy.
4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena usługi.
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcą w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.
10. W przypadku, gdy oferta przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji.
11. Wykonawca przygotowuje ofertę i dokonuje wizji lokalnej na własny koszt i ryzyko.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wycofania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Kontakt:
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Wiercińska referent w Urzędzie Gminy w Pacynie tel. 24 285-80-45, e-mail: nieruchomosci@pacyna.mazowsze.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.