Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie stacji boockrosingu w formie ażurowej konstrukcji umieszczonej miedzy dwoma drzewami

Przedmiot:

Wykonanie stacji boockrosingu w formie ażurowej konstrukcji umieszczonej miedzy dwoma drzewami

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Bydgoszcz Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz
Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
Telefon: +48 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/154701
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie stacji boockrosingu w formie ażurowej konstrukcji umieszczonej miedzy dwoma drzewami
Nazwa: Stacja boockrosingu Opis: Ilość: 1 [szt.]

Dokument nr: ID 154701

Składanie ofert:
Rozpoczęcie transakcji: 2018-09-10 11:22:34
Zakończenie transakcji: 2018-09-14 11:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/prepare-xls-for-adding-offers/154701

Miejsce i termin realizacji:
Najwcześniejszy termin dostawy:
Najpóźniejszy termin dostawy: 2018-11-20 00:00:00
Miejsca dostaw
Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja:
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz Wydział przeprowadzający postępowanie: Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK), ul. Jezuicka 4a, 85-102 Bydgoszcz 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) stacja w formie ażurowej konstrukcji umieszczonej między dwoma drzewami wykonanej z drewna lub sklejki w formie kwadratów, rombów (prosta forma bez konieczności gięcia sklejki) stanowiących półki na książki, która będzie zlokalizowana w Parku Kazimierza Wielkiego 2.1. Zamówienie jak wyżej obejmuje: 1) wykonanie projektu zagospodarowania działki przez uprawnioną osobę (po 3 egz. w formie papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej w formacie PDF zapisany na płycie CD) wraz ze zwymiarowaniem i opisem wyglądu stacji, 2) naniesienie lokalizacji stacji na mapę zasadniczą, 3) złożenie zgłoszenia przewidzianych prac budowlanych wraz z niezbędną dokumentacją w Wydziale Administracji Budowlanej. Wymagane będzie zaakceptowanie projektów przez Zamawiającego oraz uzyskanie pozytywnej opinii przedstawicieli: Plastyka Miejskiego, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i wnioskodawcy zadania. 4) wykonanie tabliczek z logo: bookcrossingu, miasta Bydgoszczy, Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego oraz 2 szt. drogowskazów do stacji. 5) wykonanie zaprojektowanych stacji według wytycznych dotyczących realizacji zamówienia, po zaakceptowaniu przez Plastyka Miejskiego projektów: stacji, tabliczek z logo oraz drogowskazów. 2.2. Wytyczne realizacji zamówienia: stacja bookcrossingu zlokalizowana na terenie Parku Kazimierza Wielkiego: - Konstrukcja umieszczona pomiędzy dwoma drzewami wykonana z drewna lub sklejki. Orientacyjnie przewiduje się 3-4 zamykane półki na książki w całym projekcie. Część półek na książki musi być zaopatrzona w ściankę tylną oraz przód zamykany drzwiami wykonanymi z materiału przeźroczystego np. pleksi lub poliwęglanu z magnesem. Konstrukcja przytwierdzona w sposób elastyczny i bezpieczny dla drzewa (zabezpieczenie przed uszkodzeniem pni drzewa). Ostateczny wygląd konstrukcji musi być uzgodniony z Plastykiem Miejskim. 2.3. Szczegółowy opis zadania wygląd stacji bookcrossingu, rodzaj materiału z którego ma być wykonana, opis poszczególnych jej elementów znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, ponadto załączono również zdjęcia wstępnego projektu wyglądu stacji. 2.4. Na prowadzenie prac w strefie ochrony konserwatorskiej należy uzyskać opinie Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 2.6 Stacja winna być oznaczona tabliczkami zawierającymi logo miasta Bydgoszczy, bookcrossingu oraz logo Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (wzory logo będą przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego). Ponadto należy wykonać 2 szt. drogowskazów do stacji umieszczonych w widocznym miejscu parku. 2.7 Warunki formalne (podmiotowe) jakie powinien spełniać wykonawca zamówienia 1) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobą posiadającą wymagane uprawnienia do wykonywania usług projektowych, bazą oraz niezbędnym sprzętem do realizacji zamówienia, 2) doświadczenie w pracach prowadzonych w materiale, z którego będą wykonane stacje (np. stolarstwo, artystyczne rzeźbienie w drewnie itp.) 2.8 Załączniki do ogłoszenia: 1) formularz oferty (z podziałem ceny na składniki), 2) mapa terenu, 3) załącznik zawierający szczegółowy opis zadania, 4) zdjęcie wstępnego projektu stacji bookcrossingu, 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Kryterium oceny ofert: 100 % cena. 4. Termin wykonania zamówienia: - projekt: 4 tygodnie od daty zawarcia umowy, - uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii oraz załatwienie formalności związanych ze złożeniem zgłoszenia prac: 21 dni od dnia zaakceptowania projektów przez Zamawiającego, - dostawa i montaż wszystkich elementów stacji bookcrossingu przedmiotu zamówienia: do dnia 20 listopada 2018 r. 5. Wykonawcy zobowiązani są do: a) załączenia do oferty: pełnionego i podpisanego przez uprawnioną osobę załączonego formularza oferty, wodów potwierdzających spełnianie warunków formalnych opisanych w punkcie 2.7; b) złożenia oferty wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej openNexus. 6. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Inspektor WGK, Magdalena Wielgoszewska- tel. 52 58 58 037. 7. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe upływa w dniu 14 września 2018 r. o godz. 1100.
Wymagania dodatkowe
Preferowany termin płatności w dniach:

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/ 2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus. 3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus. 4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie. 5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Miasta Bydgoszcz Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.