Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie pilotażowego remontu posadzki

Przedmiot:

Wykonanie pilotażowego remontu posadzki

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Katowicach
ul. Francuska 38
40-028 Katowice
powiat: Katowice
tel 32 60 70 660, tel.: 32 60 70 231
zampub@katowice.so.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ
w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000 EURO. Postępowanie prowadzone jest w trybie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
Sąd Okręgowy w Katowicach zaprasza Państwa do złożenia propozycji cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem jest:
1. NAZWA I NUMER ZADANIA:
Wykonanie pilotażowego remontu posadzki typu Ardex pandomo w wybranym pomieszczeniu budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38. Nr sprawy: O.lnw.24/18.
4. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem umowy jest wykonanie miejscowych napraw istniejącej posadzki typu Ardex pandomo oraz ułożenie warstwy z żywicy poliuretanowej. Szczegóły zawiera ,,Opis przedmiotu zamówienia" -w załączeniu. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie.

CPV: 454400000-1, 45430000-0

Dokument nr: O.lnw.24/18.

Składanie ofert:
8. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ:
Ofertę na załączonym formularzu prosimy przesyłać:
a) do dnia 14.09.2018 r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie na adres:
Sąd Okręgowy w Katowicach
Sekcja ds. Zamówień Publicznych Pokój P.059 ul. Francuska 38, 40 - 028 Katowice z dopiskiem:
OFERTA Nr sprawy: O.lnw.24/18 Nie otwierać przed dniem 14.09.2018 r. godz. 12:00
lub złożyć osobiście pod adresem i w formie, jak podano wyżej, b) lub na adres e-mail: zampub@katowice.so.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 60 dni od daty zawarcia umowy

Wymagania:
5. KRYTERIUM WYBORU:
Jedynym kryterium w przedmiotowym postępowaniu jest cena podana przez Wykonawcę. Cena za wykonanie całości zamówienia - 100 %.
Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
6. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH LUB ALTERNATYWNYCH.
7. OFERTA CENOWA POWINNA ZAWIERAĆ:
Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy.
10. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Oferta winna być podpisana i zawierać dane do kontaktu z osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Oferta Państwa może podlegać dalszym negocjacjom cenowym.
3. Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie poprzedzona zawarciem umowy.
4. Sąd Okręgowy w Katowicach zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny unieważnienia, a także możliwości zlecenia wykonania tylko wyznaczonych pozycji przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Kontakt:
9. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
1. Beata Ludwig, tel.: 32 60-70-230, Kazimierz Jabłoński, tel.: 32 60 70 231 (sprawy merytoryczne),
2. Joanna Ryguła tel.: 32 60 70 169 (sprawy formalne).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.