Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
149z dziś
3364z ostatnich 7 dni
12156z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu i oprogramowania do serwerowni

Przedmiot:

Dostawa sprzętu i oprogramowania do serwerowni

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Przemysłu Organicznego
ul. Annopol 6
03-236 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22-811 12 31 wew. 222
raclawska@ipo.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Dostawa sprzętu i oprogramowania do serwerowni dla Instytutu Przemysłu Organicznego zgodnie ze specyfikacją :
Serwer: RX2510 M2 E5-2620v4 16GB 3x600GB RAID 2GB 1,10,5,6 TFM 2xRPS 3YOS + Win 2016 STD
P/N: LKN:R2512S0015PL/S16
Licencje dostępowe Microsoft: WINSVR CAL 2016 100User
P/N: S26361-F2567-L569
Licencje dostępowe Microsoft: WINSVR CAL 2016 50User
P/N: S26361-F2567-L567
Serwer zapasowy: TX1310 M3 E3-1225v6 16GB DVD-RW RAID 0,1,10 2x2 TB SATA BC 7.2k, 1Y OS
P/N: LKN:T1313S0001PL
Licencja Microsoft: WINSVR 2016 STD 16Core ROK
P/N: S26361-F2567-D520
Macierz: DX60 S4 2xCM 4x12GbE SAS, 2x4GB cache 6x4TB HDD 2xRPS 3Y OS
P/N: LKN:DX60S4-SAS12-1PL
Kontroler do macierzy: PSAS CP400e FH/LP
P/N: S26361-F3845-L501
Kabel do macierzy: Delock kabel Mini SAS HD SFF-8644 > Mini SAS SFF-8088 2m
P/N: 83572
Macierz awaryjna: QNAP 4-Bay TurboNAS, SATA 6G, Celeron1.5G 4-Core, 2GB RAM, 2x1Gb,optional 1x10Gb
P/N: TS-453Be-2G
Dyski do macierzy: Dysk twardy WD Red, 3.5'', 4TB, SATA/600, 64MB cache - 4 sztuki
P/N: WD40EFRX
UPS: APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V
P/N: SRT6KRMXLI
Szafa RACK: Linkbasic szafa stojąca rack 19'' 42U 600x1000mm czarna (drzwi przednie szklane)
P/N: NCB42-610-BAA-C-STD
UPS-macierz: UPS Ever Easyline 1200AVR USB
P/N: T/EASYTO-001K20/00
KVM: ATEN KVM 8 port LCD 17'' + keyboard + touchpad PS/2, USB 19''
P/N: CL1008M-ATA-AG
Router: Mikrotik RB2011UiAS-RM L5 128MB RAM, 5xLAN, 5xGig LAN, 1xSFP, LCD, USB, Rack19''
MT RB2011UiAS-RM
Switch: 4x D-Link 24-port 10/100/1000 Gigabit Smart Switch including 4 Combo 1000BaseT/SFP
P/N: DGS-1210-24
UPS: APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500VA, Schuko
P/N: BR1500G-GR
UPS do szaf - 8 sztuk: Ever Specline AVR PRO 700
P/N: W/SPPATO-000K70/00

Dokument nr: CRZP/IPO/EA/23/18

Składanie ofert:
5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
a. poczty elektronicznej (w postaci scanu w formacie PDF) na adres: raclawska@ipo.waw.pl
b. poczty/kuriera lub dostarczona osobiście na adres: 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 (liczy się data wpływu)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2018 r do godz. 10.00,
W temacie maila lub na kopercie należy zamieścić informację: ,,Dostawa sprzętu i oprogramowania do serwerowni dla Instytutu Przemysłu Organicznego". W treści maila lub na kopercie należy zamieścić informację: ,,Nie otwierać załączników do dnia 14.09.2018 r do godz. 10.00" lub ,, Nie otwierać do dnia 14.09.2018 r do godz. 10.00".
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie 14 dni od podpisania Umowy

Wymagania:
2. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki odpowiadające przedmiotowi zamówienia:
1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2. są w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania zamówienia;
3. dysponują odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub zawodowymi.
Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę oświadczenia.
4. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania - Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową;
- posiadać datę sporządzenia;
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email,
- być podpisana na każdej stronie przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Dokumenty, będące kopiami, powinny być opatrzone na każdej stronie adnotacją "Za zgodność z oryginałem" i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Oferent może przed terminem rozpatrywania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1. Kryterium oceny oferty:
Cena - 100 %
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wypłacone w terminie 30 dni od wystawienia faktury VAT, ale nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Zamawiającego przeznaczonej na ten cel dotacji z MNiSzW. Podstawą do wystawienia faktury będzie sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez obie Strony protokół zdawczo-odbiorczy.
8. ZASTRZEŻENIA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie i bez podania przyczyny modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania, zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania. W przypadku podjęcia jednej z powyższych decyzji, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o niej za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy email wszystkich Oferentów).
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz zawarciem umowy ponosi Oferent, a w przypadku modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania i nieudzielenia zamówienia Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Kontakt:
9. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji udziela osoba do kontaktów:
Iwona Racławska tel. 22-811 12 31 wew. 222

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.