Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3717z ostatnich 7 dni
15494z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR"
Różanka 117B
22-200 Włodawa
powiat: włodawski
Tel.(82) 571-81-17, (82) 571-81-16
dps@senior.com.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Włodawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących:
a) Malowanie elewacji budynku o powierzchni ok. 532 m2, w tym ścian, filarków międzyokiennych, glifów.
b) Malowanie gzymsów podrynnowych o powierzchni ok. 9 m2.
c) Malowanie rynien o długości 57 mb.
d) Reperację glifów na balkonach o powierzchni ok. 30 m2.
e) Wstawienie 2 kratek wentylacyjnych.
2. Prace malarskie elewacji i gzymsów zostaną wykonane farbą silikonową GREINPLAST, w kolorach najbardziej zbliżonych do istniejących, farbę zapewnia Wykonawca.
3. Reperację glifów na balkonach należy wykonać zaprawą tynkarską GREINPLAST, którą zapewni Wykonawca.
4. Malowanie rynien farbą NOBILES DACH I RYNNA w kolorze czerwonym tlenkowym mat (farbę zapewni Zamawiający).
5. Kratki wentylacyjne zapewni Zamawiający.

Dokument nr: DAG.241-II.7.18

Składanie ofert:
1. Oferty cenowe należy składać na piśmie, w formie elektronicznej lub osobiście w terminie do dnia 12.09.2018 r. do godz. 1000 w pok. nr 5 w Domu Pomocy Społecznej ,,Senior" lub na adres e-mail: dps@senior.com.pl.

Miejsce i termin realizacji:
7. Zamówienie powinno być zrealizowane w terminie do 31.10.2018 r.

Wymagania:
Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich zabezpieczeń i oznaczeń związanych z zakresem prac wymaganych przepisami prawa w zakresie realizowanego zamówienia.
2. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności w zakresie bezpieczeństwa.
3. Zamówienie będzie realizowane przy pomocy sprzętu i środków Wykonawcy.
4. Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie energię elektryczną i wodę w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
5. Zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi w przeciągu 21 dni od daty wystawienia faktury VAT.
6. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót sporządzony po ich zakończeniu przez Zamawiającego i Wykonawcę.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
9. Kryterium wyboru oferty jest cena.
10. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia.
Kryteria oceny złożonych ofert: 100% cena.
Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cenę należy wyliczyć wypełniając załącznik nr 2 cena powinna być podana w kwotach brutto, wraz z podatkiem VAT.
Oferta cenowa powinna zawierać następujące dokumenty:
1. Załącznik nr 1 - oświadczenie poświadczające, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
2. Załącznik nr 2 - oferta cenowa.
3. Do oferty należy dołączyć dokument uprawniający do wykonania zamówienia oraz podpisania umowy: odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
2. Oferta cenowa złożona po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.
3. Złożenie ofert cenowych nie musi skutkować zawarciem umowy.
4. Dom Pomocy Społecznej ,,SENIOR" zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny w celu uzyskania najkorzystniejszych warunków zamówienia.
5. Formularz oferty cenowej można pobrać nieodpłatnie w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej ,,Senior" lub na stronie internetowej www.senior.com.pl w podzakładce przetargi.

Kontakt:
6. Wszelkie informacje udzielane są w godz.700-1500. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą jest: Andrzej Lis, Anna Łobko - nr tel. 82 5718 116, 82 5718 117, adres e- mail: dps@senior.com.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.