Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
164z dziś
3380z ostatnich 7 dni
12171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont szatni i klatki schodowej

Przedmiot:

Remont szatni i klatki schodowej

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
powiat: Toruń
tel.56 611 46 96
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
,,Remont szatni i klatki schodowej w budynku Uniwersyteckiego Centrum Sportowego przy ul. Gagarina 35 w Toruniu".
Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2 (przedmiar robót) do niniejszego zapytania ofertowego.

CPV: 45453000-7

Dokument nr: 90-DIN.079.108.2018

Otwarcie ofert: otwarcie ofert 10:30

Składanie ofert:
L Termin złożenia ofert: do dnia 14.09.2018 r., do godz. 10.00,
Ofertę należy złożyć w jednej z dwóch form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) korespondencyjnie na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Inwestycyjny, ul. Gagarina 39, 87-100 Toruń, I p. pok. 12;
2) osobiście w Dziale Inwestycyjnym (adres jw.);

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji: do daty podpisania umowy do 25.10.2018 r.

Wymagania:
3. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
IV. KRYTERIUM OCENY OFERT
Najniższa cena ofertowa netto - waga 100 %.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
VI. WYMAGANE DOKUMENTY
Oferta musi zawierać: formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
X. INFORMACJA
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie podanych kryteriów wyboru.
2) Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: www.umk.pl/zamowienia/przetargi.
3) Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego
oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi ogłoszenia o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). Podstawa prawna: art. 4.8 Ustawy.

Kontakt:
Osoby do kontaktu:
Andrzej Czapiewski - w godz. 9.00-14.00 tel.56 611 46 96.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.