Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zagospodarowanie fragmentu terenu

Przedmiot:

Zagospodarowanie fragmentu terenu

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
powiat: Warszawa
22 449 40 46, tei: 22 608 35 95
t.sewastianowicz@stat.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia publicznego:
Zagospodarowanie fragmentu terenu przed Głównym Urzędem Statystycznym w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z montażem masztów.
1) Realizacja inwestycji obejmie obszar około 380 m2, a zakres robót związany jest z:
a) robotami przygotowawczymi (usunięciem nadmiaru gruntu z istniejącymi trawnikami, likwidacją krzewów i karpy po usuniętym drzewie, przesadzeniem trzech drzew, wywiezieniem materiałów z rozbiórki);
b) rozbiórką dwóch równoległych chodników wzdłuż terenu zielonego i ułożeniem nowych;
c) naprawą koryta odwadniającego;
d) wykonaniem fundamentów pod maszty z utwardzeniem nawierzchni;
e) zs wskazanych w przedmiarze, stanowiącym załącznik nr 5 do Zapytania.
2) Do zamontowanych masztów wykonawca dostarczy po 2 komplety flag zewnętrznych Polski i Unii Europejskiej na każdy maszt po 1 szt. (tj. 2 szt. flag zewnętrznych Polski i 2 szt. flag Unii Europejskiej, drugi komplet flag stanowi rezerwę w trakcie użytkowania). Flagi z dzianiny
0 strukturze perforowanej i przewiewie 90%. Gramatura dzianiny 130g/m2, wymiary flag: 125cm x 200cm, mocowanie za pomocą karabińczyków będących na krótszym boku.
3) W ramach wynagrodzenia wykonawca zobowiązuje się do wykonania w odstępie rocznym 3 przeglądów technicznych zainstalowanych urządzeń i wyposażenia z niezbędnymi regulacjami urządzeń. Wykonawca będzie przeprowadzał przeglądy zgodnie z instrukcją producenta, zapewniając wszelkie niezbędne materiały eksploatacyjne, przez okres udzielonej gwarancji bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Termin wykonania przeglądów każdorazowo zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Po wykonaniu przeglądów technicznych zostanie sporządzony protokół odbioru.
4) W ramach wynagrodzenia wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że położony trawnik z rolki jak i przesadzone drzewa będą w należytym stanie (trawa zielona i ukorzeniona z podłożem, drzewa przesadzone z koroną liści) w okresie wiosny roku 2019, jeżeli warunek nie zostanie dotrzymany Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego ułożenia nowego trawnika
1 posadzenia nowych drzew bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
2. Szczegółowy opis przedmioty zamówienia
Zakres rzeczowy opisany został w opracowanej dokumentacji projektowej przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z Ciechanowa, stanowiącej załącznik nr 3 do Zapytania i jest zgodny z uzyskaną decyzją o pozwolenie na budowę Nr 246/ŚRD/2018 z dnia 20.07.2018 r., stanowiącą załącznik nr 4 do Zapytania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do Zapytania - Opis przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: 54/DB/2018/P

Składanie ofert:
7) Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć w Głównym Urzędzie Statystycznym, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208:
a) osobiście w pokoju 210;
b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany powyżej adres;
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: t.sewastianowicz@stat.gov.pl;
d) na numer faks: (22) 608 31 89.
w terminie do dnia 14 września 2018 r., do godziny 12:00, wpisując w tytule: ,,Zapytanie ofertowe - nr sprawy 54/DB/2018/P".

Wymagania:
9. Miejsce i termin złożenia oferty
1) Oferty należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza oferty, który stanowi Załącznik nr1 do niniejszego Zapytania ofertowego;
2) Oferty należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
3) Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
4) W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę lub ponowionego przedstawienia zapytania ofertowego.
5) W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny / kosztu za realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia oferty dodatkowej w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający będzie pozyskiwał oferty dodatkowe do skutecznego wyboru oferty najkorzystniejszej.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny dochowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data iei wysłania.

Kontakt:
10. Do kontaktów w sprawie Zapytania jest upoważniony:
Tomasz Sewastianowicz, e-mail: t.sewastianowicz@stat.gov.pl; tei: 22 449 40 46
Do kontaktów merytorycznych: Cezary Gregorczyk, e-mail: c.gregorczyk@stat.gov.pl, tei: 22 608 35 95

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.