Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
260z dziś
3476z ostatnich 7 dni
12267z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dachu i elewacji

Przedmiot:

Remont dachu i elewacji

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa w Rudnej
ul. Św. Katarzyny 5
59-305 Rudna
powiat: lubiński
tel. 668 026 010
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Rudna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia: "Remont dachu i elewacji budynku mieszkalnego w Rudnej, ul. Św. Katarzyny 5"
Zakres prac w ramach zadania obejmuje:
1. Roboty rozbiórkowe: rozbiórka starego pokrycia dachowego, rozbiórka więźby dachowej, rozbiórka starego
orynnowania, wywóz i utylizacja gruzu
2. Wykonanie pokrycia: wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, impregnacja konstrukcji dachu, ułożenie folii
paroprzepuszczalnej, montaż wyłazów dachowych, ułożenie nowej dachówki, montaż ław kominiarskich,
montaż orynnowania
3. Odnowienie elewacji: odbicie starych tynków, uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne, gruntowanie
preparatem wzmacniającym, malowanie elewacji
Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej budynku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Otwarcie ofert: Oferty zostaną rozpatrzone przez Wspólnotę Mieszkaniową w Rudnej Św. Katarzyny 5 w terminie do 17.09.2018 r.

Składanie ofert:
Termin i miejsce złożenia oferty:
Termin złożenia oferty: 14.09. 2018 r. do godz. 12:00
Miejsce złożenia ofert: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Św. Katarzyny 5, 59-305 Rudna

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:
Termin realizacji zamówienia: 30.11.2018

Wymagania:
3. Opis wymagań / warunki realizacji:
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie zasadami wiedzy technicznej, wymogami
najwyższej staranności, przy użyciu własnego sprzętu oraz własnych sił i środków.
2. Roboty powinny być wykonane zgodnie z przyjętym zakresem rzeczowym, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót, przepisami bhp, ppoż, pod nadzorem kierownika robót posiadającego odpowiednie uprawnienia.
3. Wykorzystywane materiały muszą posiadać dopuszczenie do stosowania dla budynków mieszkalnych zgodnie
z polskim prawem oraz posiadać odpowiednie atesty. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać
atesty w ciągu 3 dni.
4. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie krótszy niż 36 miesięcy
od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu robót.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji ceny oraz nie rozpatrywania ofert bez
podania przyczyny.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego dnia złożenia ofert).
5. Kryteria oceny ofert:
Cena - 100 %
6. Forma składania ofert
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.
7. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być pisemna i zawierać standardowy zestaw danych oferenta. W ofercie należy podać cenę netto,
wartość podatku VAT oraz cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia.
Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o dokonaną wizję lokalną w/w obiektu. Cena określona w ofercie powinna
obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Kontakt:
9. Osoba do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:
Imię i nazwisko: Jolanta Warzeszak
tel. 668 026 010

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.