Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
692z dziś
3961z ostatnich 7 dni
14017z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie audytów energetycznych i analiz techniczno - ekonomicznych

Przedmiot:

Wykonanie audytów energetycznych i analiz techniczno - ekonomicznych

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zbąszyń
ul. Por. Żwirki 1
64-360 Zbąszyń
powiat: nowotomyski
tel. 068 3866 009 w 325
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zbąszyń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówieniem jest: wykonanie audytów energetycznych i analiz techniczno - ekonomicznych dla następujących obiektów:
1. Urząd Miejski w Zbąszyniu - ul. Por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń,
2. Zbąszyńskie Centrum Kultury, Powstańców Wlkp. 12, 64-360 Zbąszyń,
3. Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu / Senior Wigor - ul. 17 Stycznia 59, 64-360 Zbąszyń,
4. Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, ul. Mostowa lOa, 64-360 Zbąszyń,
5. Zespół Szkolno - Przedszkolny, Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń,
6. Zespół Szkolno - Przedszkolny, Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu ul. Plac Wolności 13, 64-360 Zbąszyń,
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyprostyni 64-360 Przyprostynia ul. Prandoty 76, 64-360 Zbąszyń,
8. Sala wiejska w Nadni, Nądnia, 64-360 Zbąszyń,
9. Sala wiejska w Nowej Wsi Zbąskiej, Nowa Wieś Zbąska, 64-360 Zbąszyń.

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a. ofertę cenową należy złożyć w terminie do 13.09.2018 r. w wersji papierowej (osobiście, listem lub faxem) w siedzibie Zamawiającego;

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30.10.2018 r.

Wymagania:
2. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego: Cena / waga kryterium 100 %.
3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy: Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania.
4. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej: Cena wskazana przez w ofercie musi:
a. być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli występuje;
b. uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
c. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
b. oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
Warunki udziału w postępowaniu:
a. złożenie oferty w wyznaczonym terminie;
b. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
7. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
8. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców w Biuletynie Informacji Publicznej.
9. Podpisanie zamówienia/umowy
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.

Kontakt:
10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Kamil Sieratowski tel. 068 3866 009 w 325

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.