Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana wybranych drzwi zewnętrznych automatycznych na drzwi skrzydłowe

Przedmiot:

Wymiana wybranych drzwi zewnętrznych automatycznych na drzwi skrzydłowe

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
powiat: Toruń
tel. 667 625 316.
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. ,,Wymiana wybranych drzwi zewnętrznych automatycznych na drzwi skrzydłowe w budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska przy ul. Lwowskiej 1 w Toruniu".
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2 - Przedmiar robót do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: 90-DIN.079.110.2018

Otwarcie ofert: otwarcie ofert godz. 11:30

Specyfikacja:
2) Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: www.umk.pl/zamowienia/przetargi.

Składanie ofert:
1. Termin złożenia ofert: do dnia 14.09.2018 r., do godz. 11:00,
Ofertę należy złożyć w jednej z dwóch form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) korespondencyjnie na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Inwestycyjny, ul. Gagarina 39, 87-100 Toruń, I p. pok. 12;
2) osobiście w siedzibie Działu Inwestycyjnego (adres jw.); przekazane w zamkniętej, opisanej kopercie-z tytułem postępowania i pieczęcią firmy.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji: do dnia 19 października 2018 r.

Wymagania:
3. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; jedna faktura za całość robót.
IV. KRYTERIUM OCENY OFERT
Najniższa cena ofertowa netto - waga 100 %.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU_
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający wymaga oświadczenia na wykonanie robót związanych z montażem, wymianą i naprawą okien i drzwi w systemach aluminiowych i PCV.
2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca _zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny._
VI. DOKUMENTY
Oferta musi zawierać:
Załącznik nr 1- stanowiący Formularz ofertowy do niniejszego zapytania
Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu przy wykonywaniu robót związanych z montażem, wymianą i naprawą okien i drzwi w systemach aluminiowych i PCV.
VII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY_
Zamawiający wykluczy wykonawcę, który nie załączy prawidłowo wypełnionego dokumentu wymaganego w zapytaniu ofertowym.
VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA_
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
1) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, chyba że może zwiększyć tę kwotę do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty,
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
3) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
X. INFORMACJA_
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie podanych kryteriów wyboru.
3) Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego
_oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie._

Kontakt:
Osoby do kontaktu:
Jerzy Jabłoński - w godz. 9 00-1400, tel. 667 625 316.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.