Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa budynku Domu Ludowego

Przedmiot:

Rozbudowa budynku Domu Ludowego

Data zamieszczenia: 2018-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA SKOŁYSZYN
SKOŁYSZYN 12
38-242 SKOŁYSZYN
powiat: jasielski
tel./fax (13) 4491062 ? 064
przetargi2@skolyszyn.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: SKOŁYSZYN
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania zadania pn.: ?Rozbudowa budynku Domu Ludowego w Pustej Woli o sanitariaty na działce nr ewid. 233 położonej w Pustej Woli gm. Skołyszyn ? etap 1?.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku Domu Ludowego w Pustej Woli o sanitariaty.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie m.in następujących robót:

1. Roboty ziemne i wykonanie fundamentów przybudówki;

2. Murowanie ścian oraz wykonanie żelbetowych stropów nad parterem i piętrem;

3. Wykonanie więźby dachowej wraz z pokryciem;

4. Wykonanie odwodnienia dachu i obróbek blacharskich;

5. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

? Przedmiar robót ? załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

? Projekt budowlany ? załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,

? Skan pozwolenia na budowę ? załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

W Przedmiarze robót podane są orientacyjne wartości, zaleca się aby Wykonawca dokonał własnych pomiarów przed złożeniem oferty.

Dokument nr: GPIR.271.2.60.2018

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania, do dnia: 13 września 2018 r. Należy podać łączną kwotę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
Do oferty należy załączyć parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania. Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi2@skolyszyn.pl. W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan kompletnej i podpisanej oferty.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 10 grudnia 2018 r.

Wymagania:
Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem nr 2 do zapytania. Ofertę należy sporządzić w oparciu o załączony przedmiar robót, projekt budowlany oraz skan pozwolenia na budowę będące załącznikiem nr 3, 4 i 5 do zapytania ofertowego.
Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej kryteria zamówienia, która oferuje najniższy koszt wykonania zadania.

Niekompletne oferty nie będą brały udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku, gdy koszt wykonania zadania podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

Wykonawca będzie zobowiązany wyznaczyć kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia dla załączonego pozwolenia na budowę oraz dostarczyć kopie nadania uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem
o przynależności do odpowiedniej Izby Inżynierów przed podpisaniem umowy.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.