Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
149z dziś
3364z ostatnich 7 dni
12156z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty utrzymaniowe

Przedmiot:

Roboty utrzymaniowe

Data zamieszczenia: 2018-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zgorzelcu
Ul Słowackiego 9e
59-900 Zgorzelec
powiat: zgorzelecki
tel. 68 457 21 91
Kazimierz.niemczycki@wogy.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Zgorzelec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
6. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
roboty utrzymaniowe na rzece Lubsza na długości 10,050 km
wykoszenie porostów ze skarp cieku, usunięcie zakrzaczeń, wydobycie z cieku
roślin korzeniących się w dnie
Rzeka Lubsza w km 36+100-40+600, 55+250÷60+800 - gmina Lipinki Łużyckie

Dokument nr: WR.ZPU.6.281.03.2018 Bsz

Specyfikacja:
3. Osoby wskazane do kontaktu w zakresie merytorycznym oraz formalnym:
4. Ryszard Werecki - kierownik Nadzoru Wodnego w Lubsku

Składanie ofert:
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy przesłać do dnia 14.09.2018 roku, do godziny 1200,
Do siedziby Zamawiającego: 59-900 Zgorzelec, ul. Słowackiego 9E,
Lub drogą elektroniczną na adres email:

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: 35 dni od podpisania umowy

Wymagania:
5. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena .
7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia): nie dotyczy .
8. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia, (jeżeli jest wymagany): nie dotyczy.
10. Warunki gwarancji: nie dotyczy.
11. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z zestawienia prac objętych zamówieniem i wykazanym w przedmiarze robót. Suma poszczególnych pozycji zestawienia powiększona o podatek VAT stanowić będzie cenę oferty, którą należy wpisać do formularza oferty. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w zakresie ilości jednostek podanych w zestawieniu.
12. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją ,,Zapytanie ofertowe nr sprawy".
Nr sprawy: WR.ZPU.6.281.03.2018 Bsz
Kompletna oferta musi zawierać:
1) Formularz oferty.
2) Kosztorys ofertowy.
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z CEiDG.

Kontakt:
14. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty udzieli :
Kazimierz Niemczycki tel. 68 457 21 91
Kazimierz.niemczycki@wogy.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.