Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przegląd i konserwacja okresowa 8 klimatyzatorów Kaisai

Przedmiot:

Przegląd i konserwacja okresowa 8 klimatyzatorów Kaisai

Data zamieszczenia: 2018-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. Kopalniana 1c
59-101 Polkowice
powiat: polkowicki
767480873
Tomasz.Janecki@kghm.com
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=402571
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przegląd i konserwacja okresowa 8 klimatyzatorów Kaisai
Opis postępowania Przedmiotem postępowania jest przegląd i konserwacja okresowa klimatyzatorów komfortu Kaisai w lokalizacji:
1. COPI Lubin ul. Skłodowskiej Curie 68, budynek Dialog D16 - 8szt.
Oferta musi zawierać wszystkie koszty robocizny, części i transportu.
Kontakt: Garliński Zygmunt tel. 607 610 084.
Wymagania:
- praca po godzinie 15:00
- pracownicy i firma muszą posiadać aktualny certyfikat FGAZ oraz uprawnienia elektryczne do 1 kV
1. Zakres przeglądów i konserwacji urządzeń klimatyzacji
a) mycie i czyszczenie parowników i skraplaczy,
b) odkażanie środkiem dezynfekującym,
c) sprawdzenie i udrożnienie instalacji odpływu skroplin,
d) uzupełnienia czynnika chłodniczego ( w zależności od potrzeb),
e) sprawdzanie szczelności układów chłodniczych,
f) usunięcie ewentualnej nieszczelności układu chłodniczego
g) sprawdzenie układu pod kątem prawidłowości chłodzenia i uzyskiwania właściwych temperatur,
h) sprawdzenie zabezpieczeń, przewodów elektrycznych oraz ich połączeń, dokręcenie śrub łączeniowych,
i) sprawdzenie układów automatyki,
j) sprawdzenie układów amortyzujących,
k) czyszczenie filtrów powietrznych,
l) usuwanie drobnych uszkodzeń , wymiana zużytych baterii
m) kosmetyka i utrzymanie urządzeń w czystości
Po zakończeniu przeglądu dostarczyć protokół z opisem stanu technicznego urządzeń oraz wypełniony protokół ZAPR03 / druk dostarczy Zleceniodawca/
Termin wykonania usługi do 14 dni od daty otrzymania zamówienia.
Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.
W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty. Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku nie wyrażenia zgody przez Oferenta na warunki zawarte w Kryteriach Ogólnych formularza ofertowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiej oferty.
Grupa asortymentowa B0206 - Konserwacje i naprawy
B0404 - Usługi informatyczne
E06 - Klimatyzacja
J02 - Sprzęt komputerowy
M071402 - Urządzenia klimatyzacyjne
N081402 - Części do urządzeń klimatyzacyjnych
T0505 - Części zamienne pozostałe
J0205 - drukarki i plotery
J021501 - Części zamienne drukarek komputerowych
J0302 - części i zespoły do centrali telefonicznej
J0303 - aparaty telefoniczne
J0309 - elementy elektrycznych urządzeń telefonicznych
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: JGOP/PI/18/55461

Składanie ofert:
Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2018-09-12 12:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2018-09-07 12:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=402571

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d) nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie,
z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
§11 Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.
Postanowienia umowy/ zlecenia .
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
BRAK PLIKU

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Tomasz
Nazwisko: Janecki
Ulica: ul. Kopalniana 1c
Miejscowość: Polkowice
Kod pocztowy: 59-101
Email: Tomasz.Janecki@kghm.com
Telefon: 767480873

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.