Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
692z dziś
3961z ostatnich 7 dni
14017z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wdrożenie stacjonarnego odczytu wodomierzy w kolejnych strefach ciśnienia

Przedmiot:

Wdrożenie stacjonarnego odczytu wodomierzy w kolejnych strefach ciśnienia

Data zamieszczenia: 2018-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. ul. Bracka 66
34-300 Żywiec
powiat: żywiecki
tel. 33 860 63 00, faks 33 860 63 10
Województwo: śląskie
Miasto: Żywiec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wdrożenie stacjonarnego odczytu wodomierzy w kolejnych strefach ciśnienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pierwszego etapu stacjonarnego systemu odczytu wodomierzy na terenie Żywca obejmującego lewobrzeżną część miasta Żywca (ok. 2650 liczników) oraz rejon Centrum i Południe (ok. 4100 liczników). System stacjonarnych odczytów ma działać jako platforma zwierająca kompletny system zarządzania , odczytu i konfiguracji wodomierzy, zapewniając pełny zakres przetwarzania i analiz danych pomiarowych. Platforma ma działać jako usługa na serwerach zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych. Użytkownik musi mieć zapewniony nielimitowany i bezpieczny dostęp do danych z dowolnego miejsca i systemu operacyjnego. Pierwszym krokiem w budowie odczytów stacjonarnych powinna być instalacja w lewobrzeżnej części Żywca poprzez doposażenie istniejącego zestawu w 1 antenę oraz montaż dodatkowego zestawu wyposażonego w dwie anteny. W rejonie Centrum i Południe do zamontowania przewidziane są łącznie 4 zestawy odczytowe. Dla zapewnienia odczytów w miejscach trudno dostępnych zakres zadania obejmuje również montaż 6 zestawów bateryjnych

CPV: 48462000-4, 72268000-1

Dokument nr: 500217895-N-2018, ZWR1/2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 134 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający w dniu 3 sierpnia 2017 r., na podstawie wcześniej przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, udzielił zamówienia publicznego dotyczącego Inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągowa i kanalizacyjną. Zgodnie z art. 134 ust. 6 pkt.1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) obowiązującym w dacie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PN 1/2017 Inteligentny system zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną (tj. w dniu 28.04.2017 r.), jak i art. 134 ust. 6 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) mającego zastosowanie w obecnym porządku prawnym, Zamawiający sektorowy może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie jest udzielane dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji.Wobec powyższego, mając na celu uzasadnienie faktyczne i prawne wypełnienia przesłanki określonej w art. 134 ust. 6 pkt.1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579 ze zm.), stwierdza się, iż: Zamawiający w sekcji II.2.4) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2017/S 083-161692 z dnia 28.04.2017 r. przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579 ze zm.) polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co w zamówieniu podstawowym i dotyczących przedmiotu zamówienia w nim określonego i określił warunki na jakich mogą one zostać udzielone: 1. zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, w zw. Z art. 134 ust. 6 pkt. 1 Pzp 2. nie będą łącznie przekraczać kwoty 500 000,00 złotych ( pięćset tysięcy złotych 00/100). 3. zakres zamówień: - w oparciu o dokumentację opracowaną przez Zamawiającego rozszerzenie stacjonarnego odczytu wodomierzy na kolejne strefy ciśnieniowe sieci wodociągowej. Przedmiotowe zamówienie dotyczy wdrożenia stacjonarnego odczytu wodomierzy w kolejnych strefach ciśnienia - czyli zostało określone już na etapie zamówienia podstawowego.Wartość przedmiotowego zamówienia została oszacowana na kwotę 347000,00PLN i jest pierwszym zamówieniem z wolnej ręki więc nie została przekroczona kwota 500000,00zł.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Wielobranzowe "SEMAKO" Sp. z o.o., biuro@semako.pl, ul. Wiejska 40, 44-153, Łany Wielkie, kraj/woj. śląskie
, , , , , kraj/woj.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Przedsiebiorstwo Wielobranżowe "SEMAKO" Sp. z o.o., biuro@semako.pl, ul. Wiejska 40, 44-153, Łany Wielkie, kraj/woj. śląskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.