Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
692z dziś
3961z ostatnich 7 dni
14017z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup wraz z dostawą materiałów i wyposażenia oraz sprzętu ogrodowego

Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą materiałów i wyposażenia oraz sprzętu ogrodowego

Data zamieszczenia: 2018-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
ul. ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie
powiat: Siemianowice Śląskie
tel. 327 605 200, faks 327 605 280
Województwo: śląskie
Miasto: Siemianowice Śląskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup wraz z dostawą materiałów i wyposażenia oraz sprzętu ogrodowego na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej" (Zamówienie dotyczy Części 3 pn.: ,,Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych i wyposażenia na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie")
Przedmiotem Części 3 zamówienia jest sukcesywna (zgodna z potrzebami Zamawiającego) dostawa fabrycznie nowych materiałów budowlanych i wyposażenia na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie oraz ich rozładowanie i wniesienie. Zamawiający wymaga, aby towar będący przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy, bez śladów używania i uszkodzenia. Zamawiane materiały budowlane oraz wyposażenie muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach chyba że według przyjętego zwyczaju rzecz dostarczana jest bez opakowania-luzem. Dostarczone materiały oraz wyposażenie muszą być oznaczone w sposób umożliwiający ich jednoznaczną i pełną identyfikację Sukcesywna dostawa będzie odbywać się na podstawie częściowych zamówień Zamawiającego określających ilość i rodzaj zamawianych materiałów oraz wyposażenia, w terminie wskazanym przez Wykonawcy podczas negocjacji, jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych od złożenia częściowego zamówienia przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty Załączniku nr 3 do INDPP. Zamawiający zastrzega, iż niewykorzystane ilości materiałów oraz wyposażenia danego rodzaju powodujące niewykorzystanie w pełni środków finansowych z umowy, umożliwią Zamawiającemu zakup innych materiałów oraz wyposażenia zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do INDPP) i wycenione w formularzu cenowym (Załącznik nr 1 do INDPP) do wysokości maksymalnego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy i wynikającego z umowy. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Załącznik nr 4 do INDPP). Przedmiot zamówienia będzie dostarczany w miarę potrzeb do magazynu znajdującego się na ulicy Wyzwolenia 19b lub Wyzwolenia 18F w Siemianowicach Śląskich. 4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp

CPV: 44111000-1, 44512000-2, 44511000-5

Dokument nr: 500218117-N-2018, RK.271.41.2018 ZP.rp.76.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie Art 66 ust. 1 w związku z art.67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
1. Uzasadnienie faktyczne: Zamówienie było uprzednio prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, który został unieważniony na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1) Pzp, ponieważ nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, tj. do upływu terminu składania ofert (29.06.2018 r. godz. 10:00)nie została złożona żadna oferta. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Warunki niniejszego zamówienia nie zostały w sposób istotny zmienione względem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Mając na uwadze powyższe niniejsze zamówienie spełnia ustawowe przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. 2. Uzasadnienie prawne: Art. 66 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
P.P.H.U. ,,Delta" Sp. J. J. Guguła, M. Pawlik, , ul. Chrzanowska 12, 32-640, Zator, kraj/woj. małopolskie

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.