Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i montaż drewnianych ekologicznych wygrodzeń dla miejskich łąk na terenie pasów...

Przedmiot:

Zakup i montaż drewnianych ekologicznych wygrodzeń dla miejskich łąk na terenie pasów drogowych

Data zamieszczenia: 2018-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. 728436301
zdm@zdm.poznan.pi
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i montaż drewnianych ekologicznych wygrodzeń dla miejskich łąk na terenie pasów drogowych miasta Poznania
1. Lokalizacje i przedmiar dla drewnianych wygrodzeń ekologicznych dla miejskich łąk:
- uI. Przepadek- 86 mb
- ul. Hetmańska/Droga Dębińska - 15 mb
- Wartostrada w dwóch lokalizacjach pomiędzy mostem Lecha a mostem Królowej Jadwigi-
70 mb
2. Opis o wzór drewnianego wygrodzenia- Załącznik nr 1

Dokument nr: TZ.427.480.2018

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia oferty
Na ofertę oczekujemy do dnia 13 września 2018 r. do godziny 13:00
Miejsce złożenia oferty: siedziba ZDM, ul. Wilczak 17- pok. Nr 3 (kancelaria).
Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczone do ZDM osobiście lub
pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie.
W celu ułatwienia identyfikacji, koperty powinny być opatrzone: nazwą zadania, numerem
postępowania oraz informacją ,,nie otwierać przed godziną 13:00 dnia 13 września 2018 r.- oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego" (ze wskazaną datą składania ofert). Uwaga: nie
wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pi,
z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas zostanie pominięty zapis: ,,nie otwierać przed godziną 13:00 dnia 13 września 2018 r.- oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego". Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

Miejsce i termin realizacji:
3. Terminy realizacji: do 28 września 2018 r.

Wymagania:
4. Opis warunków udziału w postępowaniu
a) Wykonawca musi przedłożyć aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że nie zalega z Opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Sposób przygotowania oferty
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania o cenę.
6. Kryterium wyboru oferty
Cena- 100%
Do ceny należy doliczyć wszelkie niezbędne koszty do kompleksowego wykonania zadania.

Kontakt:
8. Zapytania o przedmiot zamówienia
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli Maja Jaroszewska- inspektor ds. kształtowania terenów zieleni, tel. 728436301, e-mail: mjaroszewska@zdm.poznan.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.