Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Odtworzenie słupa latarni

Przedmiot:

Odtworzenie słupa latarni

Data zamieszczenia: 2018-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 71A
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel. 62 - 598 52 70, 598 52 71 fax 62 - 598 52 74
zarzad@ouid.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Odtworzenie słupa latarni w m. Kępno, na rogu ulic Kościelnej i Szkolnej, zasilane ze stacji 30005. zgodnie z zakresem prac stanowiącym integralną część zapytania.
1. Zakres rzeczowy:
1.1. Montaż słupa latarni SM-3W wraz z wysięgnikiem WA-20/2 - do osadzenia na fundamencie - prod. ROSA - 1 kpl.
1.2. Montaż opraw odebranych od konserwatora - 2 kpl.
1.3. Montaż nowych źródeł światła firmy Philips serii Master SON-T PIA PLUS o mocy 70 W - 2 kpl.
2. Opis techniczny:
Na istniejącej wydzielonej linii kablowej oświetlenia ulicznego należy dokonać odtworzenia istn. słupa latarni wraz z oprawą. W latarniach do zasilania opraw zastosować przewód YDY 750V 2x2,5mm2. W razie potrzeby przewidzieć zmutowanie kabla jeśli okaże się on za krótki do tabliczki słupowej (IZK). Kable w słupie łączyć za pomocą izolowanych złączy kablowych IZK (komplet). Oprawy zabezpieczyć wkładką DOI 6A. Montowane słupy latarni połączyć z przewodem PEN. Załączone schematy stanowią integralną część zadania.

Składanie ofert:
Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce ,,zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania", na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.
do dnia 14.09.2018.

Wymagania:
Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
a) zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
b) skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
c) uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszonej,
d) poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
e) zagospodarowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i staraniem, o ile takie wystąpią,
f) demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
g) zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki, www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce ,,zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania"), wraz z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót,
h) przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót. Zleceniodawca:
a) udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszonej),
b) dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym poinformuje pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
c) zastrzega sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
d) ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:
,,OFERTA - Odtworzenie słupa latami w m. Kępno, na rogu ulic Kościelnej i Szkolnej, zasilane ze stacji 30005- zgodnie z zapytaniem ofertowym
DT/T ll/K /343Z./2018" w terminie do dnia 14.09.2018. (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

Kontakt:
Kacper Nowacki, tel.: 62 598 64 24/ kom. 606130080.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.