Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja oświetlenia drogowego

Przedmiot:

Konserwacja oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2018-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Jelcz-Laskowice
ul. W.Witosa 24
55-230 Jelcz-Laskowice
powiat: oławski
tel. 071 3817122, faks 7 131 817 111
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jelcz-Laskowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Konserwację oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
Wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego będącego własnością TAURON Dystrybucja Serwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Powstańców Śląskich 20 zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz.U.2012.1059 ze zm.)

Dokument nr: 500218580-N-2018, RI.271.25..2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt 1 lit. b) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
UZASADNIENIE FAKTYCZNE: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Wykonawca jest bowiem wyłącznym właścicielem punktów świetlnych, których dotyczy przedmiot zamówienia i nie wyraża on zgody na ich wykorzystanie przez inne podmioty (w tym wybrane przez Zamawiającego), w szczególności na dokonywanie przez te podmioty czynności wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Tym samym Wykonawcy przysługuje prawo wyłączne wynikające z prawa własności uzasadniające zastosowanie wyżej wymienionego trybu udzielenia zamówienia. UZASADNIENIE PRAWNE: Punkty świetlne stanowią własność przedsiębiorstwa energetycznego. W takich okolicznościach istnieją podstawy do udzielenia zamówienia w oparciu o dyspozycję przepisu art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) p.z.p., zgodnie z którą zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Podkreślić należy, iż przywołany powyżej przepis zezwala na udzielenie zamówienia z wolnej ręki, gdy przedmiot zamówienia służy tylko jednemu podmiotowi, a jego wyłączność podlega ochronie z mocy norm ustawowych. Zgodnie z definicją legalną prawa własności zawartą w art. 140 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny dalej k.c., do podstawowych uprawnień właścicielskich należy uprawnienie do korzystania z rzeczy i rozporządzania nią z wyłączeniem innych osób. Prawo własności rzeczy ze swojej istoty jest prawem o charakterze wyłącznym. W konsekwencji, jego ochrona może uzasadniać udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie wskazanego wyżej przepisu art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) p.z.p. Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław jest właścicielem części urządzeń oświetleniowych na terenie gminy Jelcz-Laskowce, będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz jednocześnie w złożonym oświadczeniu nie wyraziło zgody na podejmowanie działań na jego własności przez podmioty trzecie. Tym samym, w zakresie urządzeń oświetleniowych będących własnością przedsiębiorstwa energetycznego zachodzą podstawy do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) p.z.p. (Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki, UZP/DKD/WKZ/421/11/15/LB KNZ/4/15 dot. KZ/1398/13/DKD

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Tauron Dystrybucja Serwis S.A. , , Plac Powstańców Śląskich 20, 53-314, Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.