Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
233z dziś
3884z ostatnich 7 dni
14844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż szlabanu z automatyką na wjeździe

Przedmiot:

Dostawa i montaż szlabanu z automatyką na wjeździe

Data zamieszczenia: 2018-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
ul. Narutowicza 80,
05-400 Otwock
powiat: otwocki
tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00
sekretariat.otw@otwock-szpital.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest :
Dostawa i montaż szlabanu z automatyką na wjeździe na teren MCLChPiG
w Otwocku, ul. Reymonta 83/91
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do zapytania
ofertowego
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Dokument nr: A/ZP26.25/ZO/1.2018

Otwarcie ofert: 2. Ocena ofert zostanie dokonana w terminie 7 dni od składania ofert, wyniki i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego: 05-400 Otwock
ul. Narutowicza 80 oraz na stronie internetowej pod adresem www.otwock-szpital.pl

Składanie ofert:
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, 05-400
Otwock, ul. Narutowicza 80 do dnia 10.10.2018r do godz. 14:00 .

Miejsce i termin realizacji:
II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy w terminie 14 dni od udzielenia zamówienia .

Wymagania:
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę w języku polskim na formularzu załączonym do
niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez oferenta.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego:
www.otwock-szpital.pl
V. OCENA OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Kryterium wyboru Znaczenie
1. Cena oferty 100,00%
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.otwock-szpital.pl
VII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną (lub wysłaną drogą
elektroniczną - e-mailem na adres Zamawiającego) prośbą o wyjaśnienie treści zapytania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytanie
wykraczające poza zakres zapytania ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyn.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.