Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie modernizacji mieszkań w budynku

Przedmiot:

Wykonywanie modernizacji mieszkań w budynku

Data zamieszczenia: 2018-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna ,,INVEST-PARK" Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
Tel.: +48 74 664 91 64 Fax: +48 74 664 91 62
invest@invest-park.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
I. Wykonywanie modernizacji 14 mieszkań w budynku przy ul. Świdnickiej 32A w Świebodzicach

Specyfikacja:
Udzielanie wyjaśnień
Oferent może zwrócić się drogą elektroniczną do WSSE (na adres: di@invest-park.com.pl) w terminie do
10.10.2018 roku do godziny 15.00 z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień związanych z niniejszym
zaproszeniem, w tym przedmiotem i zakresem Zamówienia.

Składanie ofert:
Złożenie Oferty
Oferty należy składać w siedzibie WSSE: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna ,,INVEST-PARK" sp. z
o.o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych w terminie do dnia 15.10.2018 roku do godziny 15;00 w
kopercie z dopiskiem
,,Oferta na wykonanie modernizacji mieszkań".
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin wykonania modernizacji wraz z odbiorem do 31.12.2018 r.

Wymagania:
Oferta
Oferta musi zostać sporządzona w formie pisemnej i zawierać:
1. Określenie wynagrodzenia netto oraz brutto za wykonanie modernizacji.
Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie jest uważane za jednoznaczne ze złożeniem przez
Oferenta oświadczeń, że:
a) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym zaproszeniem;
b) posiada uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do realizacji Zamówienia;
c) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
d) dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z obiektem związanym z wykonaniem Zamówienia;
e) posiada możliwości organizacyjne, finansowe oraz techniczne do wykonania Zamówienia.
WSSE nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferty złożone w terminie będą oceniane wg następujących kryteriów: cena 100%.
Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu kodeksu
cywilnego i nie podlega zmianom lub waloryzacji.
Postępowanie może zostać zakończone bez dokonania wyboru oferty. W takim przypadku Oferentom
nie przysługują w stosunku do WSSE żadne roszczenia, w tym także odszkodowawcze.
O wynikach postępowania lub jego zakończeniu bez wybrania oferty Oferenci, którzy złożyli oferty,
zostaną powiadomieni drogą e-mailową na wskazany w ofercie adres e-mail w terminie do 5 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy lub zakończenia postępowania bez wyboru oferty. Przebieg
postępowania oraz jego wyniki nie podlegają żadnym odwołaniom, protestom ani innym zastrzeżeniom
ze strony Oferentów lub osób trzecich.
Niniejsze zaproszenie oraz określone w nim warunki mogą być w każdym czasie zmienione lub
odwołane, w tym także bez podania przyczyny zmiany lub odwołania. W przypadku istotnej zmiany
warunków WSSE przedłuży odpowiednio termin składania ofert. W opisanych przypadkach Oferentom
nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do WSSE, w szczególności WSSE nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe po stronie Oferentów na skutek działań podjętych w
celu złożenia oferty.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.