Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3717z ostatnich 7 dni
15494z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania parku ćwiczeń

Przedmiot:

Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania parku ćwiczeń

Data zamieszczenia: 2018-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ZZM w Krakowie
Reymonta 20
30-542 Kraków
powiat: Kraków
12 20 10 240
zamowienia@zzm.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zwraca się z zaproszeniem do złożenia
oferty w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy robót
budowlanych w zakresie wykonania parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej, dla
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Dokument nr: ZZM. MAK.26.1.132.18.17789.MK1

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w wymaganym czasie i terminie, w formie pisemnej,
odpowiednio do treści wzoru formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do
Zapytania. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od udzjelenia
zamówienia bez podawania uzasadnienia.
Termin i miejsce złożenia oferty: do dnia 10.10.2018r. do godz. 10:00, osobiście
lub pocztą bądź kurierem w sekretariacie Zarządu ZZM w Krakowie - pok. 28,
ul. Reymonta 20 w Krakowie, a za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
zamowienia@zzm.krakow.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 14.12.2018 r,, przy czym Zamawiający zakłada,
iż zawarcie umowy nastąpi w dniu 17.10.2018r., a w przypadku zawarcia umowy
w terminie późniejszym dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu realizacji
o stosowną liczbę dni w opóźnieniu planowanego terminu zawarcia umowy.

Wymagania:
Oferta najkorzystniejsza, zgodnie z opisanymi kryteriami oceny ofert,
spełniająca wymagania opisane w zapytaniu i jego załącznikach zostanie wybrana do
realizacji zamówienia.

Uwagi:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji treści oferty Wykonawcy
oraz możliwość żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień, uzupełnień,
prezentacji itp., w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia oraz w aspekcie
posiadanej wiedzy i doświadczenia etc.
2. Do udzjelenia zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i nie stosuje
się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2017r. póz. 1579 z późn. zm.), gdyż wartość zamówienia
jest poniżej wartości wskazanej w art. 4 ust. 8 tej ustawy.
3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 39/2016
Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Zieleni
Miejskiej w Krakowie, które nie podlegają ustawie Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
Pytania i wnioski do treści zapytania i załączników można składać co najmniej
na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, osobiście lub pocztą bądź
kurierem w sekretariacie Zarządu ZZM w Krakowie - pok. 28, ul. Reymonta 20
w Krakowie, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
zamowienia@zznn.krakow.pl
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Za Torem 22
30-542 Kraków
telefony:
- sekretariat: 12 20 10 240
- dziennik podawczy: 12 20 10 241
- obsługa mieszkańców w sprawach zieleni: INFOLINIA 12 20 10 242

fax: 12 34 18 487
email: sekretariat@zzm.krakow.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.