Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
233z dziś
3884z ostatnich 7 dni
14844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i odgromowej

Przedmiot:

Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i odgromowej

Data zamieszczenia: 2018-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. Traugutta1
95-035 Ozorków
powiat: zgierski
tel./fax: 42 718 93 50
Województwo: łódzkie
Miasto: Ozorków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i odgromowej w Zespole Ogólnokształcących w Ozorkowie

Oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń.
Oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.

Pięcioletnie pomiary elektryczne w zakresie:

pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiary skuteczności zerowania - pomiary impedancji pętli zwarcia)
pomiary rezystancji izolacji obwodów I- fazowych,
pomiary rezystancji izolacji obwodów III- fazowych,
pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
pomiar wyłączników nadprądowych,
pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia),
pozostałe czynności niewymienione powyżej, do których obligują obowiązujące we wskazanym zakresie przepisy i normy.

Składanie ofert:
Termin składania ofert
12.10. 2018 do godz. 15.00
Sposób składania ofert
Listownie, osobiście, faxem, e-mail
Miejsce składania ofert
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania uzgodniony z wykonawcą, jednak nie później niż do listopada 2018r.
Przekazanie protokołu do dnia 16.11.2018r.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w zapytaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
-dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
-posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, załączą do oferty potwierdzenie przeprowadzenia co najmniej jednych pomiarów pięcioletnich
- przestrzegają regulacji dotyczących zarówno minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania aktualnego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
- ubezpieczenie pracowników zatrudnionych na terenie znajdującym się pod zarządem Zamawiającego przy realizacji usługi od skutków odpowiedzialności cywilnej osób trzecich wobec Zamawiającego, na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz od skutków nieszczęśliwych wypadków robotników i innych osób zatrudnionych przez niego przy wykonywaniu usługi i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność.

-Wizja lokalna szkoły w godz. 8.00-16.00

Kryteria oceny ofert
oraz ich waga w %
100% cena

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.