Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac remontowych i towarzyszących w lokalu mieszkalnym

Przedmiot:

Wykonanie prac remontowych i towarzyszących w lokalu mieszkalnym

Data zamieszczenia: 2018-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Świnoujście Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Wyspiańskiego 35 C
72-600 Świnoujście
powiat: Świnoujście
tel.: 91-321-22-80, fax. 91-321-05-08
mmigdalska@zgm.swinoujscie.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świnoujście
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie prac remontowych i towarzyszących w lokalu mieszkalnym nr 14 położonym w budynku wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki 3C w Świnoujściu (lokal nie zamieszkalny,
WM).
2. Zakres prac obejmuje:
1) Roboty budowlane i demontażowe,
2) Wymiana i wykonanie instalacji elektrycznej dla lokalu,
3) Wymiana i wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej wewnętrznej dla lokalu,
4) Wymiana stolarki drzwiowej,
5) Prace wykończeniowe,
6) Wymiana i montaż urządzeń,
7) Prace towarzyszące.
3. Przedmiot zamówienia został opisany załączniku nr 1
4. Wykonawca do zgłoszenia o zakończeniu prac zobowiązany będzie dołączyć dokumentację powykonawczą zwierającą min.:
1) spis treści,
2) protokół przekazania placu budowy,
3) protokoły prób i sprawdzeń (wszystkie branże),
a. elektrycznej (w tym teletechnicznych),
b. gazowej,
c. kanalizacyjnej,
d. wodnych,
e. powykonawcze opinie kominiarskie w zakresie przewodów wentylacyjnych,.
4) komplet deklaracji zgodności EC, posegregowanych atestów, DTR, gwarancji i dokumentów na poszczególne użyte materiały i urządzenia wbudowane w dany lokal (dokumentacja powinna być podzielona na branże /budowlaną/ elektryczną/ sanitarną/ ze stosownymi wykazami, załączone dokumenty powinny określać poszczególne elementy realizowane w toku inwestycji),
5) dokumentację zdjęciową budynku oraz wnętrza (w 1 egz.) przed i po wykonaniu prac - na płytach CD/DVD lub PenDrive.
Uwaga:
a) Zamawiający nie zapewnia zasilania w energię elektryczną. Pobór energii elektrycznej dla prac remontowych możliwy jest z obwodów ADM w porozumieniu z
Administratorem budynku lub poprzez zawarcie umowy z dostawcą energii elektrycznej przez Wykonawcę prac;
b) Ujęcie wody z istniejącego poboru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, opomiarowane przez Wykonawcę;
c) Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie pokrywać koszty dotyczące zużycia wody i odprowadzenia ścieków w porozumieniu z Administratorem budynku.
9. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalu w dniu 05/10/2018 r. w godz. 09.00 - 09.30, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami wskazanymi w pkt 10 do dnia 04/10/2018 r. do godz.: 14.30.

Dokument nr: ZP.242.56.5817. TK.2018

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert dnia 11/10/2018 r. o godz. 14.25 w siedzibie Zamawiającego pok. 313.

Składanie ofert:
8. Ofertę należy złożyć z dopiskiem:
,, Wykonanie prac w lokalu mieszkalnym nr 14 położonym w budynku wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki 3 C w Świnoujściu "
w sekretariacie ZGM pokój 219-221 lub przesłać na adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wyspiańskiego 35 C
72-600 ŚWINOUJŚCIE
Termin składania ofert do dnia 11/10/2018 r. do godz. 12.00 w sekretariacie ZGM pokój nr 219-221.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia:
Do 28 dni kalendarzowe od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
5. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny na dzień składania ofert: wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) aktualną Polisę OC lub inny dokument potwierdzający posiadanie stosownego ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 21 tys. zł;
3) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), co najmniej 2 zamówień odpowiadających swoim rodzajem i zakresem przedmiot zaproszenia tj. wykonanych kompleksowych robót remontowych lokali mieszkalnych o wartości brutto min. 20 tys. zł - każda - z podaniem zakresu prac, wartości oraz daty i miejsca wykonania,

Kontakt:
10. Uprawniony do kontaktu z oferentami:
1) Pani Marta Migdalska tel. 91 321 26 31 w. 45; e-mail: mmigdalska@zgm.swinoujście.pl
2) Pani Magda Paruch tel. 91 321 26 31 w. 34; e-mail: mparuch@zgm.swinoujscie.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.