Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż kuchni i pieców węglowych

Przedmiot:

Dostawa i montaż kuchni i pieców węglowych

Data zamieszczenia: 2018-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
Dobrzecka 18
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
Tel. 62 598 55 00, Fax 62 598 55 01
sekretariat@mzbm.kalisz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawę i montaż kuchni i pieców węglowych w lokalach
mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Kaliszu.
2. Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kuchni i pieców węglowych we wskazanych
lokalach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Kaliszu.
W roku 2018 Zamawiający przewiduje dostawę i montaż około :
6 szt. kuchni węglowych typu Grudziądz bez wężownicy,
2 szt. kuchni węglowych typu Grudziądz z wężownicą,
2 szt. kuchni węglowych typu TEA bez wężownicy,
8 szt. pieców węglowych typu Bartek-Żar
2.1. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
1) demontaż i rozbiórkę starych kuchni i pieców węglowych,
2) zakup, dostawę oraz montaż nowych kuchni i pieców węglowych, podłączenie do
przewodu kominowego, niezbędne prace tynkarskie
materiały :
- kuchnie węglowe typu Grudziądz TK-2 610 w wersji niezabudowanej (na nóżkach),
z wężownicą i bez wężownicy, oraz typu TEA bez wężownicy / szer. ok. 70 cm/
o mocy cieplnej nie mniejszej niż 5,5 kW
- piece węglowe żeliwne typu Bartek-Żar - o mocy cieplnej nie mniejszej niż 7,5 kW,
zapewniające ogrzanie powierzchni do 80 m2, wnętrze pieca wymurowane kształtką
szamotową,
- rury piecowe i kolana ze stali grubościennej, żaroodpornej, blacha przedpiecowa
i rozetki do rur dymowych z blachy stalowej ocynkowanej - do każdego urządzenia,
- drut stalowy okrągły miękki, uszczelki i złączki instalacyjne do podłączenia wężownicy
do istniejącej instalacji grzejnikowej
- przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie
wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie - w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2017.1332 t.j. z dnia 06.07.2017r.) oraz
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 t.j.
z dnia 28.09.2016r. z późn. zmianami),
3) niezwłoczne wykonanie prac doprowadzających lokal do zastanego stanu porządkowego,
4) wywóz i zagospodarowanie zdemontowanych urządzeń i powstałych odpadów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przewidywanych ilości dostaw w ramach
poszczególnych asortymentów, przy czym wartość dostaw nie może przekroczyć
wynagrodzenia wykonawcy wynikającego z oferty. Zamawiający, z przyczyn uzasadnionych,
zastrzega sobie również prawo do zmniejszenia ilości dostaw objętych zamówieniem i
odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, co nie będzie stanowiło podstawy
do odstąpienia od umowy przez wykonawcę, jak również do żądania odszkodowania.
2.2. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
- gwarancja i rękojmia: minimum 12 miesięcy.

Dokument nr: DR.271.10.22.2018

Otwarcie ofert: 7. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.10.2018 r. o godz. 1315 w siedzibie Zamawiającego, pok.
nr 101 (I piętro).

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
Ofertę należy złożyć w siedzibie MZBM w Kaliszu, ul. Dobrzecka 18 (parter budynku: Biuro
Obsługi Interesanta - Biuro Podawcze) do dnia 11.10.2018 r. do godz. 1300 w zamkniętej
kopercie z oznaczeniem ,,Oferta na dostawę i montaż kuchni i pieców węglowych".

Miejsce i termin realizacji:
3. Realizacja zamówienia :
Realizacja zamówienia następowała będzie sukcesywnie w ciągu roku - wg zapotrzebowania
Zamawiającego - począwszy od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.
Zamawiający wymaga, aby każdorazowe zlecenie zrealizowane zostało w terminie nie
dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.

Wymagania:
4. Oferta musi zawierać :
wypełniony formularz ofertowy wg załączonego druku,
Ceny jednostkowe wyszczególnione w formularzu ofertowym są cenami ryczałtowymi
i muszą obejmować wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej i zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia, jak również wszystkie inne koszty
wynikające z umowy.
5. Kryteria oceny ofert :
Cena ogółem brutto - 100%.

Kontakt:
Więcej informacji można uzyskać w Dziale Remontów i Inwestycji MZBM w Kaliszu,
tel. 62 598 55 31 (pokój nr 101).

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.