Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Usuwanie szkód powodziowych"

Przedmiot:

,,Usuwanie szkód powodziowych"

Data zamieszczenia: 2018-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 62-84-130, 106, fax. 12 430-10-35
krakow@wody.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Usuwanie szkód powodziowych na terenie NW Bochnia"
Przedmiotem zamówienia jest usuwanie szkód powodziowych na terenie NW Bochnia tj:
Usuwanie szkód powodziowych potok Łapczycki w km 0+000 - 4+020 m. Moszczenica, Łapczyca, gm. Bochnia, pow. bocheński.
Prace z zakresu usuwania szkód powodziowych polegające na wykoszeniu porostów ze skarp potoku obustronnie (w rejonach mostów), lokalnie na całej długości oczyszczeniu skarp z odrostów krzaków oraz przycięcie zwisających gałęzi, oczyszczenie koryta potoku z powalonych drzew (ucięcie zatopionych i zamulonych drzew tamujących przepływ wody, usunięcie zatorów z gałęzi, krzewów - lokalnie na całej długości potoku, wybranie ziemi z obsuniętych skarp z budowaniem ziemi w uszkodzone skarpy potoku i rozplantowanie. Prace z zakresu usuwania szkód powodziowych powstałych w lipcu br. należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywanych prac i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy.
Usuwanie szkód powodziowych potok Podkosówka w km 0+000 - 5+670 miejscowość Łąkta Górna, Bytomsko gmina Żegocina pow. bocheński.
Prace z zakresu usuwania szkód powodziowych polegające wykonaniu prac przygotowawczych w km 2+260 - 2+360 m. Bytomsko tj. mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków, ręczne prace ziemne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, rozbiórka zniszczonych budowli siatkowo-kamiennych z wyprawą, prace ubezpieczeniowe w km 2+260 - 2+360 polegające na wykonaniu narzutu z kamienia ciężkiego jako zasyp wyrwy poniżej istniejących stopni oraz zabudowa wyrwy brzegowej, likwidacja zatorów w km 0+000 - 5+670 w dnie potoku z powalonych drzew, pni, gałęzi oraz śmieci. Prace z zakresu usuwania szkód powodziowych powstałych w lipcu br. należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywanych prac i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy.
Zadanie na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego.

Usuwanie szkód powodziowych potok Młynówka w km 0+000 - 1+760 m. Grabie, Kępanów gm. Łapanów, pow. bocheński.
Prace z zakresu usuwania szkód powodziowych polegające na lokalnym wykoszeniu porostów ze skarp potoku obustronnie, lokalnie oczyszczeniu skarp z odrostów krzaków oraz przycięcie zwisających gałęzi, ścinanie drzew z wywozem, oczyszczenie koryta potoku z powalonych drzew (ucięcie zatopionych i zamulonych drzew tamujących przepływ wody, usunięcie zatorów z gałęzi, krzewów - lokalnie na całej długości potoku, wybranie ziemi z obsuniętych skarp z budowaniem ziemi w uszkodzone skarpy potoku i rozplantowanie, usunięcie (ścięcie zwisów) z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej - wyrzucenie na pobocze z częściowym wywozem - względnie odłożenie na uszkodzonych skarpach potoku z ubiciem i wyrównaniem zasypanych wyrw, oczyszczenie przepustów ramowych i rurowych, naprawa istniejącej opaski kamiennej na skarpach i zakotwionej w dnie potoku - lokalnie. Prace z zakresu usuwania szkód powodziowych powstałych w lipcu br. należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywanych prac i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy.
Zadanie na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego.

Usuwanie szkód powodziowych potok Polanka w km 0+000 - 16+540 m. Buczyna, Nieprześnia, Zawada, Nieszkowice Wielkie, Królówka, gm. Bochnia, Nowy Wiśnicz, pow. bocheński.
Prace z zakresu usuwania szkód powodziowych polegające na wykoszeniu porostów ze skarp potoku obustronnie (w rejonach mostów), lokalnie na całej długości oczyszczeniu skarp z odrostów krzaków oraz przycięcie zwisających gałęzi, oczyszczenie koryta potoku z powalonych drzew (ucięcie zatopionych i zamulonych drzew tamujących przepływ wody, usunięcie zatorów z gałęzi, krzewów - lokalnie na całej długości potoku, wybranie ziemi z obsuniętych skarp z budowaniem ziemi w uszkodzone skarpy potoku i rozplantowanie. Prace z zakresu usuwania szkód powodziowych powstałych w lipcu br. należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywanych prac i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy.
Zadanie na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego.

Usuwanie szkód powodziowych potok bez nazwy ( prawostronny dopływ pot. Bukowskiego) w km 0+500 - 0+700 miejscowość Wola Skrzydlańska gmina Dobra pow. limanowski - zadanie potok bez nazwy ( prawostronny dopływ pot. Bukowskiego ) km 0+660 - 0+700 m. Wola Skrzydlańska gm. Dobra.
Prace z zakresu usuwania szkód powodziowych polegające wykonaniu prac ziemnych i przygotowawczych w km 0+660 - 0+700, mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków oraz prace ubezpieczeniowe w km 0+660 - 0+700 polegające na wykonaniu narzutu z kamienia ciężkiego jako zasyp wyrwy w dnie potoku oraz zasyp wyrw w skarpach potoku. Prace z zakresu usuwania szkód powodziowych powstałych w miesiącu lipcu br. należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywanych prac i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy.
Poza obszarem chronionym. W sąsiedztwie Natura 2000: Ostoja Nietoperzy Beskidu Wyspowego.

Usuwanie szkód powodziowych potok Sanecki (Trzciański) km 0+000 - 20+200 miejscowość Wieruszyce, Łąkta Dolna, Łąkta Górna, Żegocina, Rozdziele gmina Łapanów, Trzciana, Żegocina pow. bocheński.
Prace z zakresu usuwania szkód powodziowych poprzez wykonanie prac ubezpieczeniowych w km 14+380 w miejscowości Łąkta Górna polegające na wykonaniu narzutu z kamienia ciężkiego jako zasyp wyrwy poniżej istniejącego stopnia. Prace z zakresu usuwania szkód powodziowych powstałych w lipcu br. należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywanych prac i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy.
Zadanie na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego.
Szczegółowy opisy przedmiotu zamówienia zawierają formularze ofertowe stanowiące załączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f.
Zadanie nie jest podzielone na części, oferent składa jedną ofertę na 6 potoków.

Dokument nr: 588/ZZK/2018/PP

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 11.10.2018 roku, do godziny 12:00, w siedzibie Zarządu Zlewni w Krakowie, ul. M. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, pokój 337.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 14.12.2018r.

Wymagania:
Kryteria wyboru ofert:100% cena.
Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonali ,co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach, lub zabezpieczeniu, regulacji rzek lub potoków.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wypełniony zał.nr 3 ,,Wykaz zrealizowanych robót"
dysponują osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1332 z późn. zm), to jest osobami lub osobą posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności:
- inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wypełniony zał. nr 4 ,,Wykaz osób"
Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie- Zarząd Zlewni w Krakowie, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją ,,Zapytanie ofertowe nr sprawy 588/ZZK/2018/PP
Kompletna oferta musi zawierać: wypełnione formularze ofertowe stanowiące załączniki nr 1a,1b,1c, 1d, 1e, 1f. wykaz zrealizowanych robót, wykaz osób.
Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty najtańszej/cena oferty badanej X 100%.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów (dla 6 formularzy ofertowych) przyznanych w ramach kryterium ceny.

Kontakt:
Osoby wskazane do kontaktu w zakresie merytorycznym oraz formalnym:
Krzysztof Nowak - NW Bochnia tel: (14) 612 51 79
Piotr Porębski- dział Zamówień Publicznych tel:12 62 84 354

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.