Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usuwanie szkód powodziowych na potoku

Przedmiot:

Usuwanie szkód powodziowych na potoku

Data zamieszczenia: 2018-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 62-84-130, 106, fax. 12 430-10-35
krakow@wody.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
"Usuwanie szkód powodziowych na potoku Bachorz w km 4+400-4+700
w msc. Przeciszów, gm. Przeciszów, pow. oświęcimski"
Zakres zamówienia - opis przedmiotu zamówienia , stanowi zał. nr 1 do wniosku .

Dokument nr: 584/ZZK/2018/PP

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 11.10.2018 roku, do godziny 10:00, w siedzibie Zarządu Zlewni w Krakowie, ul. M. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, pokój 337.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2018r

Wymagania:
Kryteria wyboru ofert: 100% cena.
Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonali ,co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach, lub zabezpieczeniu, regulacji rzek lub potoków.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wypełniony zał.nr 4 ,,Wykaz zrealizowanych robót"
dysponują osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1332 z późn. zm), to jest osobami lub osobą posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności:
- inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 5 ,,Wykaz osób".
Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie- Zarząd Zlewni w Krakowie, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją ,,Zapytanie ofertowe nr sprawy 584/ZZK/2018/PP
Kompletna oferta musi zawierać: wypełniony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 3, wykaz zrealizowanych robót, wykaz osób.

Kontakt:
Osoby wskazane do kontaktu w zakresie merytorycznym oraz formalnym:
Agnieszka Żółtowska, NW Oświęcim tel.: 33/ 844-72-30
Piotr Porębski - Dział Zamówień Publicznych tel: 12 62 84 354

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.