Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa furtek do ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych i innych części

Przedmiot:

Dostawa furtek do ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych i innych części

Data zamieszczenia: 2018-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Pruszcz Gdański Oddział: Referat Gospodarki Komunalnej
Będzieszyn 113
83-000 BĘDZIESZYN
powiat: gdański
Telefon: +48 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/161856
Województwo: pomorskie
Miasto: BĘDZIESZYN
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa furtek do ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych i innych części (161856)

Dostawa paneli ogrodzeniowych.
Zakup i dostawa :
1) furtka ręczna - szt. 2
wypełnienie: panel 3D drut 5mm w ramie 60x40x2mm; wys. 1500mm; szer. 1000mm;
światło przejścia: 900mm;
profile ocynkowane i lakier proszkowy kolor zielony;
wyposażenie: słupy 80x80x2mm; zawiasy regulowane 90 stopni; listwa; zamek i 3 klucze; klamka-klamka; - komplet
2) zawias do skrzydła bramy (śruba O 20) - szt. 4 ( wizualizacja załącznik nr 1 oraz nr 2)
3) Zaczep zamka do furtki przykręcany - szt. 4 (wizualizacja załącznik nr 3)
III. Termin realizacji zamówienia: w terminie do 26 października 2018 r. po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.
IV. Miejsce dostarczenia : Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 BĘDZIESZYN 113
V. Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
VI. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę należy złożyć wyłącznie poprzez Platformę Zakupową openNEXUS.
2) do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę łączną wartość brutto przedmiotu zamówienia.
VII. Badanie ofert:
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Dostawcy o udzielenie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3) Oferta zostanie odrzucona jeśli:
- jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
- Dostawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.
VIII. Sposób i termin złożenia oferty:
Sposób: Ofertę należy złożyć wyłącznie za pomocą Platformy Zakupowej Open Nexus.
Termin złożenia oferty: 12.09.2018 roku, do godz. 8.00.
IX. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Dostawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Dostawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Dostawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3) W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Dostawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4) Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
5) Zapytania dotyczące zamówienia oraz wszelką korespondencję proszę składać przez Platformę Zakupową openNEXUS.
6) Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru.
7) Termin płatności faktury - 14 dni od daty wpływu.
8) Koszty dostawy po stronie Dostawcy.
X. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
XI. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Dostawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.).
XII. Osoby upoważnione do udzielania informacji ze strony Zamawiającego:
Arkadiusz Kloskowski, tel. 58 692 94 59 lub 664 024 384
XIII. W sprawie problemów technicznych związanych z obsługą platformy Open Nexus proszę kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 61 6791900.Zamawiający:

Dokument nr: ID 161856

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 06-10-2018 13:10:51
Zakończenie: 12-10-2018 08:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/161856

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
I. Gmina Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański

Uwagi:
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platforma.opennexus.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Oddział: Referat Gospodarki Komunalnej
Będzieszyn 113
83-000 BĘDZIESZYN
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.