Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
130z dziś
3780z ostatnich 7 dni
14741z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i wymiana wykładzin

Przedmiot:

Zakup i wymiana wykładzin

Data zamieszczenia: 2018-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku
ul. Gnieźnieńska 7
62-270 Kłecko
powiat: gnieźnieński
tel.: 61 427 01 57, fax: 61 427 07 83
soswkl@wp.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kłecko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na zadanie:
Zakup i wymiana wykładzin w budynku SOSW
w ramach realizacji projektu ,,Likwidacja Barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie - zakup i wymiana wykładzin"
Zapytanie ofertowe na zadanie:
Zakup i wymiana wykładzin w budynku SOSW
w ramach realizacji projektu ,,Likwidacja Barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie - zakup i wymiana wykładzin"
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie obejmuje zakup i wymian wykładzin w budynku SOSW o pow. 52,8 m2 w ramach realizacji projektu ,,Likwidacja Barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie - zakup i wymiana wykładzin".
2. Projekt wspófinansowany ze środków PFRON- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami w obszarze B.
3. Zamówienie obejmuje wykonanie podłóg z wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych Ośrodka. Przewidywane prace:
- demontaż wszystkich warstw istniejących podkładów z materiałów drewnopodobnych oraz starej wykładziny,
- oczyszczenie i uszczelnienie desek podłogowych,
- montaż siatki zbrojącej,
- wykonanie wylewki z masy niwelującej na podłoża drewniane,
- montaż wykładziny antypoślizgowej z wywinięciem wykładziny na ściany i zgrzaniem łączeń.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady przedmiotu zamówienia w okresie 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru robót.

Dokument nr: SOSW.3941.02.2018

Składanie ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty lub kuriera na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Z. Imbierowicza w Kłecku; ul. Gnieźnieńska 7; 62-270 Kłecko (sekretariat), adres e-mail: soswkl@wp.pl lub też dostarczona osobiście do sekretariatu do dnia 12 października 2018 r. do godz. 15:00.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku
ul. Gnieźnieńska 7, 62 - 270 Kłecko, tel.: 61 427 01 57, fax: 61 427 07 83
e-mail: soswkl@wp.pl, soswklecko@powiat-gniezno.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 23 listopada 2018 r.

Wymagania:
2. Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta), opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący:
,,OFERTA - Zakup i wymiana wykładzin w budynku SOSW
w ramach realizacji projektu ,,Likwidacja Barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie - zakup i wymiana wykładzin"
3. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Kryterium oceny ofert.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Cena - 100%
Oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą.
7. Wykonawca przedstawi w ofercie całkowitą cenę brutto, obejmującą całość przedmiotu zamówienia. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
8. W przypadku wyboru oferty Wykonawca zawrze pisemną Umowę z Zamawiającym w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. Termin płatności faktury - do 14 dni od daty udokumentowanego wpływu faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.