Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2018-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz
ul. ul. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz
powiat: rawicki
tel. 65 5465400, faks 65 5464167
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Rawicz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy RAWICZ stanowiącego własność ENEA Oświetlenie sp. z o.o
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy RAWICZ stanowiącego własność ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w zakresie poprawy jakości i efektywności systemu oświetlenia drogowego poprzez wymianę istniejących opraw rtęciowych i sodowych na oprawy ze źródłem światła LED, w oparciu o opracowany projekt modernizacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna pn. Projekt unowocześnienia systemu oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Rawicz majątek ENEA Oświetlenie sp. z o.o. - opracowany przez ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Oddział w Poznaniu wraz z przedmiarem robót. Projekt unowocześnienia systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Rawicz przewiduje wymianę opraw na nowe energooszczędne we wszystkich miejscowościach w których zlokalizowane jest oświetlenie należące do ENEA Oświetlenie sp. z o.o., montaż nowych punktów świetlnych na istniejącej sieci oświetleniowej oraz budowę linii oświetleniowych z nowymi punktami świetlnymi na istniejących liniach energetycznych nn. wg wytycznych z ENEA Operator Sp. z o.o.. Przedmiot zamówienia obejmuje także bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji modernizacji oświetlenia

Dokument nr: 500240544-N-2018, BZPF.2712.4.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a) i b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zmianami) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: Gmina Rawicz na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 3 pkt 22 ustawy Prawa energetyczne (tj. Dz.U. z 2018 poz. 755 ze zm.) jest zobowiązana w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną do finansowania oświetlenia znajdujących się na terenie gminy ulic, placów, dróg gminnych, krajowych przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów oraz stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej. Przez finansowanie oświetlenia należy rozumieć - finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania. Gmina Rawicz ponosi duże koszty związane z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia drogowego jak również duże koszty związane z dostawą energii elektrycznej na cele oświetleniowe dróg, stanowiące własność ENEA Oświetlenie sp. z o.o.. Powodem takiego stanu jest stan techniczny majątku oświetleniowego. Mając na uwadze stan techniczny majątku oświetleniowego stanowiącego własność ENEA Oświetlenie, w celu zmniejszenia ponoszenia przez gminę kosztów związanych z oświetleniem ulicznym (zakup energii + konserwacja) postanowiono podjąć działania mające na celu unowocześnienie systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Rawicz. W tym celu została opracowana dokumentacja techniczna, która przewiduje unowocześnienie systemu oświetlenia drogowego poprzez wymianę opraw na nowe energooszczędne, montaż nowych punktów świetlnych na istniejącej sieci, wymianę wysięgników oraz budowę linii oświetleniowych z nowymi punktami świetlnymi. Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu podniesienie sprawności urządzeń oświetleniowych, ich nowoczesność i niezawodność, a przede wszystkich pozwoli na racjonalne i efektywne wydatkowanie środków gminy na zadania związane z oświetleniem dróg. Podstawowym celem realizacji tego zamówienia jest taki dobór opraw oświetleniowych, by w sposób znaczący uległy poprawie warunki oświetleniowe na drogach gminnych, a jednocześnie by całe przedsięwzięcie mogło zostać sfinansowane ze środków pochodzących z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Mając na uwadze, że właścicielem tego majątku jest ENEA Oświetlenie sp. z o.o., Gmina Rawicz wystąpiła do właściciela o wyrażenie zgody na wykonanie koniecznych prac na ich majątku i wyłonienia wykonawcy w trybie publicznego przetargu. W odpowiedzi na pismo właściciel majątku oświetleniowego nie wyraził zgody na przeprowadzenie procedury przetargowej w trybie konkurencyjnym tj. nie wyraził zgody na podejmowanie jakichkolwiek działań na ich sieci oświetleniowej przez podmioty trzecie. Ze względu na prawa własności poinformował, że co do zasady są jedynym podmiotem uprawnionym do korzystania z ich infrastruktury oświetleniowej. Wobec tego podejmowanie wszelkich działań na urządzeniach oświetlenia drogowego bez zgody właściciela - ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. traktowane będzie jako naruszenie własności. W związku z powyższym nie wyrażają zgody na wejście na majątek oświetleniowy ich Spółki innych podmiotów. Ponadto poinformowali, że ENEA Oświetlenie sp. z o.o. jako podmiot uprawiony do realizacji tego przedsięwzięcia dysponują możliwościami pozwalającymi na wykonanie tego zamówienia. Zamówienie dotyczy wykonania prac modernizacyjnych oświetlenia ulicznego mającego na celu poprawę jakości i efektywności systemu oświetlenia drogowego poprzez wymianę istniejących opraw rtęciowych i sodowych na oprawy ze źródłem światła LED, w oparciu o opracowany projekt modernizacji. Zamówienie będzie udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b po przeprowadzonych negocjacjach z jednym Wykonawcą - właścicielem majątku oświetleniowego. Na podstawie wynegocjowanych warunków zamówienia i postanowień umowy, Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia właścicielowi urządzeń.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
ENEA Oświetlenie spółka z o.o. , oswietlenie@enea.pl, ul. Ku Słońcu 34, 71-080, Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.