Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
784z dziś
4540z ostatnich 7 dni
15180z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa nakrętek i śrub

Przedmiot:

Dostawa nakrętek i śrub

Data zamieszczenia: 2018-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grupa Bunge
ul. Niepodległości 42
88-150 Kruszwica
powiat: inowrocławski
+48523535467
dawid.redzik@bunge.com
https://bunge.logintrade.net/zapytania_email,225741,2f923b787d0fabe13c0e6fb9d7888ede.html
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Kruszwica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa nakrętek i śrub
Treść zapytania:
Szanowni Państwo,
Zamawiający - Grupa Bunge w Polsce zaprasza do złożenia oferty handlowej na zakup i dostawę:
1. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmioty zamówienia zostały wyszczególnione w poniższym zestawieniu, ewentualne dodatkowe informacje umieszczono w polu "uwagi" lub w załącznikach.
1.2. Oferty należy składać na produkty fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane zgodnie z poniższym zestawieniem. Na oferowane produkty/usługi dostawca udzieli gwarancji.
Opis:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa śrub i nakrętek do Zakładu Produkcyjnego w Brzegu zgodnie z poniższym zestawieniem:
Gwint na całej długości roboczej.
Nakrętki stal nierdzewna A2
M4-100 sztuk
M6 -100 sztuk
M8-100 sztuk
Śruby z łbem stożkowym i gniazdem sześciokątnym stal nierdzewna A2
Długość L = 40 mm
M4 -100 sztuk
M6 -100 sztuk
M8-100 sztuk
Długość L = 50 mm
M4 -100 sztuk
M6 -100 sztuk
M8-100 sztuk
Śruby z łbem cylindrycznym i gniazdem sześciokątnym stal nierdzewna A2
Długość L = 40 mm
M4 -100 sztuk
M6 -100 sztuk
M8-100 sztuk
Długość L = 50 mm
M4 -100 sztuk
M6 -100 sztuk
M8-100 sztuk
Śruby z łbem sześciokątnym stal nierdzewna A2 70
Długość L = 40 mm
M4 -100 sztuk
M6 -100 sztuk
M8-100 sztuk
Długość L = 50 mm
M4 -100 sztuk
M6 -100 sztuk
M8-100 sztuk
Osobą odpowiedzialną za aspekty techniczne jest Andrzej Kurdziel (andrzej.kurdziel@bunge.com), tel. +48 697 890 963.
2. Termin dostawy
Możliwie najkrótszy.
3. Warunki dostawy.
Miejsce dostawy: Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A., Zakład Produkcyjny w Brzegu, Ul. Ziemi Tarnowskiej 3, 49-300 Brzeg.
Oferta winna być skalkulowana na bazie formuły DDP wg Incoterms 2010. Dostawca ponosi koszty i ryzyko dostarczenia towaru do Zamawiającego. Ubezpieczenie dostaw podczas transportu leży po stronie Dostawcy.
4. Sposób przygotowania oferty
Oferty należy składać wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie. Oferty złożone poza platformą Logintrade nie będą rozpatrywane.
Każda oferta musi zawierać sporządzony na papierze firmowym dokument (skan lub dokument wygenerowany z systemu Dostawcy) zawierający pełną treść oferty. Dodatkowo do oferty należy dołączyć kartę katalogową oferowanego produktu.
5. Okres związania Ofertą
Dostawca jest zawiązany ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Zastrzeżenia
6.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.
6.2. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyn takiej decyzji.
7. Pozostałe postanowienia
7.1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych lub ofert wariantowych chyba, że w opisie przedmiotu zamówienia zostało wyraźnie w skazane stosowne dopuszczenie.
7.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Dostawcy do dostarczenia dokumentów potwierdzających zdolność Dostawcy do spełnienia wymagań związanych z przedstawieniem oferty (np. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ,,CEIDG" Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego i oddziału ZUS, referencje, wykazy pracowników wraz z uprawnieniami, oświadczenia o rachunku bankowym).
7.3. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz dokumentu Ogólne Warunki Współpracy z Dostawcami Towarów i Usług Grupy Bunge w Polsce (OWD) znajdującego się pod adresem https://ztkruszwica.pl/pl/dla-dostawcow/pozostali-dostawcy/ogolne-warunki-dostaw
7.4. Oferta, której treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego zostanie odrzucona.
7.5. Zamawiający przewiduje zastosowanie negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej w drugim etapie postępowania, do którego zostaną zakwalifikowane najkorzystniejsze oferty. Zamawiający poinformuje Dostawców o wszelkich postanowieniach dotyczących przeprowadzenia drugiego etapu poprzez platformę zakupową lub pocztą elektroniczną.
7.6. Informacje dotyczące rejestracji na platformie Logintrade oraz sposobu złożenia oferty dostępne na stronie internetowej ZT ,,Kruszwica" S.A. https://ztkruszwica.pl/pl/dla-dostawcow/pozostali-dostawcy/platforma-zakupowa-logintrade
7.7. W przypadku zakupu usług złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem dokumentu ,,Standard Zakładowy BHP i Ochrony Środowiska" znajdującego się pod adresem: https://ztkruszwica.pl/pl/dla-dostawcow/pozostali-dostawcy/standard-bhp-i-ochrony-srodowiska
Dawid Redzik
Specjalista ds. zakupów technicznych
Mobile: +48 885 990 680
Email: Dawid.Redzik@bunge.com
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Nakrętki stal nierdzewna A2 M4 100 020 -
2. Nakrętki stal nierdzewna A2 M6 100 020 -
3. Nakrętki stal nierdzewna A2 M8 100 020 -
4. Śruby z łbem stożkowym i gniazdem sześciokątnym stal nierdzewna A2 L= 40 mm M4 100 020 -
5. Śruby z łbem stożkowym i gniazdem sześciokątnym stal nierdzewna A2 L= 40 mm M6 100 020 -
6. Śruby z łbem stożkowym i gniazdem sześciokątnym stal nierdzewna A2 L= 40 mm M8 100 020 -
7. Śruby z łbem stożkowym i gniazdem sześciokątnym stal nierdzewna A2 L= 50 mm M4 100 020 -
8. Śruby z łbem stożkowym i gniazdem sześciokątnym stal nierdzewna A2 L= 50 mm M6 100 020 -
9. Śruby z łbem stożkowym i gniazdem sześciokątnym stal nierdzewna A2 L= 50 mm M8 100 020 -
10. Śruby z łbem cylindrycznym i gniazdem sześciokątnym stal nierdzewna A2 L=40 mm M4 100 020 -
11. Śruby z łbem cylindrycznym i gniazdem sześciokątnym stal nierdzewna A2 L=40 mm M6 100 020 -
12. Śruby z łbem cylindrycznym i gniazdem sześciokątnym stal nierdzewna A2 L=40 mm M8 100 020 -
13. Śruby z łbem cylindrycznym i gniazdem sześciokątnym stal nierdzewna A2 L=50 mm M4 100 020 -
14. Śruby z łbem cylindrycznym i gniazdem sześciokątnym stal nierdzewna A2 L=50 mm M6 100 020 -
15. Śruby z łbem cylindrycznym i gniazdem sześciokątnym stal nierdzewna A2 L=50 mm M8 100 020 -
16. Śruby z łbem sześciokątnym stal nierdzewna A2 70 L= 40 mm M4 100 020 -
17. Śruby z łbem sześciokątnym stal nierdzewna A2 70 L= 40 mm M6 100 020 -
18. Śruby z łbem sześciokątnym stal nierdzewna A2 70 L= 40 mm M8 100 020 -
19. Śruby z łbem sześciokątnym stal nierdzewna A2 70 L= 50 mm M4 100 020 -
20. Śruby z łbem sześciokątnym stal nierdzewna A2 70 L= 50 mm M6 100 020 -
21. Śruby z łbem sześciokątnym stal nierdzewna A2 70 L= 50 mm M8 100 020 -
Dodatkowe warunki formalne:

Dokument nr: Z/00835/2018

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
08- 10- 2018 15: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
10- 10- 2018 13: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
09- 10- 2018 14: 00 firmy

Uwagi:
Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakup
1086 Bunge Polska Sp. z o.o
1088 Z.T. "Kruszwica" S.A.
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Dawid Redzik
tel: +48523535467
e-mail: dawid.redzik@bunge.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.