Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dobudowa do budynku pomieszczenia garażowego

Przedmiot:

Dobudowa do budynku pomieszczenia garażowego

Data zamieszczenia: 2018-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Brody
St. Staszica 3,
27-230 Brody
powiat: starachowicki
(41) 271 12 31 Fax. (41) 271 19 78
inwestycje@brody.info.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Brody
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

,,Dobudowa do budynku OSP w Brodach pomieszczenia garażowego"
w ramach Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na 2018 r.

Zakres zamówienia obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest dobudowanie do istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach pomieszczenia garażowego do przechowywania łodzi.

Odbiór nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu odbioru, podpisanego bez uwag przez obie strony umowy.

Składanie ofert:
Oferty należy składać do 11.10.2018r do godz. 945 w UG Brody ul. St. Staszica 3,
27 - 230 Brody parter Punkt Obsługi Mieszkańca lub drogą e-mail: inwestycje@brody.info.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia

- do 08.11.2018 roku

Wymagania:
Przygotowanie oferty

Oferta musi być w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku sporządzenia oferty przez osobę (osoby) inne niż uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) wymagane jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

Wykonawca składający ofertę, składa następujące dokumenty:

Kosztorys Ofertowy - według załączonego wzoru
Formularz Cenowy - według załączonego wzoru

Do oferty należy załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Opis sposobu obliczania ceny

Podana cena musi być wartością brutto, wyrażoną w złotych polskich (liczbą i słownie)
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia i nie może ulec zmianie.
Warunki gwarancji

Wykonawca na przedmiot zamówienia udzieli min 36 miesięcznej gwarancji.

Uwagi:
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Kontakt:
Urząd Gminy Brody
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody

Tel. (41) 271 12 31

Fax. (41) 271 19 78

E-mail: gmina@brody.info.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.