Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
763z dziś
4480z ostatnich 7 dni
16257z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU

Przedmiot:

REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU

Data zamieszczenia: 2018-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Złotniki Kujawskie
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
88-180 Złotniki Kujawskie
powiat: inowrocławski
tel/fax (052) 35 17 160
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Złotniki Kujawskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRONIEWIE
- docieplenie ścian zewnętrznych
- docieplenie ścian fundametowych
- prace odtwórcze na dachu
- prace dociepleniowe stropodachu
- przystosowanie powierzchni użytkowej kondygnacji parteru dla potrzeb osób
niepełnosprawnych, w wyniku powyższego należy wykonać:
a) Rampę dla osób niepełnosprawnych umiejscowioną w zachodniej części obiektu, nachylenie rampy
zaprojektowano jako 8%, szerokość jezdna rampy 1,3m, szerokość pomiędzy pochwytami 1,0m oraz
1,1m.
b) Wszystkie drzwi do pomieszczeń przystosowanych do przebywania osób niepełnosprawnych zostały
zaprojektowane o minimalnej szerokości w świetle min. 90cm
c) Łazienka została przystosowana w uchwyty pomocnicze oraz specjalistyczny biały montaż.
d) montaż włączników światła na wysokości 1,10 m.
e) na terenie działki nr 201/1 zaprojektowano stanowisko postojowe przeznaczone dla samochodów
użytkowanych przez osoby niepełnosprawne (wym. 3,6 x 5,0m).Pomieszczenia dostosowane dla osób
niepełnosprawnych oznaczono nr 01, 02 oraz 11.
- pozostałe prace
- Wymiana podokienników na nowe z blachy stalowej powlekanej. Wymiana obróbek blacharskich na
nowe z blachy powlekanej (rury spustowe, rynny, pas podrynnowy)
Obróbki blacharskie wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
blacharskich. Podokienniki wykonać z blachy powlekanej, zachowując odpowiedni spadek
gwarantujący należyte odprowadzenie wód opadowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na
zabezpieczenie masami silikonowymi powierzchni styku obróbek z przylegającą stolarką okienną.
- Wymiana opierzenia oraz orynnowania budynku.
- Wstawienie stolarki okiennej tj. 01 i 02 zgodnie z zestawieniem stolarki. Wymiana zewnętrznej
stolarki drzwiowej. Stolarkę drzwiową zewnętrzną należy wymienić na nowe PVC, które spełnią
parametry energetyczne 1,3 W/m2K.
Wykaz stolarki podlegającej wymianie w części rysunkowej.
- Prace instalacyjne związane z wymianą instalacji c.o i c.w.u. wg części sanitarnej projektu
- Prace instalacyjne związane z wymianą instalacji elektrycznych wg części elektrycznej obiektu
- Demontaż urządzeń i instalacji zlokalizowanych na elewacjach i dachach budynków
- Montaż tych instalacji po wykonaniu prac termomodernizacyjnych
- Remont schodów zewnętrznych budynku. Prace te polegać będą na skuciu warstwy wierzchniej
schodów do warstwy nośnej konstrukcyjnej płyt betonowych. Na schody zewnętrzne projektuje się
płytki ceramiczne mrozoodporne w kolorystyce naturalnej brązowej/ceglanej.
- Remont krat okiennych i drzwiowych, balustrad stalowych i daszków elewacyjnych. Wszystkie kraty
montowane w oknach przedmiotowego budynku należy wyremontować. Prace remontowe wiązać
będą się z demontażem kraty, piaskowaniem starej warstwy antykorozyjnej i zabezpieczeniu
antykorozyjnym oraz powtórnym ich montażu.
2.3.Postawienie ścianek działowych wraz z wykonaniem tynków, ponadto uzupełnienie tynków wewnętrznych i wykonanie gładzi, wykonanie posadzek.
3.1.Szczegółowy zakres zamówienia zawiera:
Szczegółowy zakres zamówienia zawiera dokumentacja projektowa tj. branża konstrukcyjno-budowlana,sanitarna i elektryczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym dla Wykonawcy.

CPV: 45.11.00.00-1, 45.32.10.00-3

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Złotniki Kujawskie ul. Powstańców
Wielkopolskich 6 , 88-180 Złotniki Kujawskie w pok. Nr 27, pierwsze piętro, w dniu 11.10.2018 r., o godzinie 1110.

Składanie ofert:
.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
a) Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Złotniki Kujawskie ul. Powstańców Wielkopolskich 6 , 88-180 Złotniki Kujawskie w pok. Nr 27, pierwsze piętro do dnia 11.10.2018 r. do godz. 11:00. Oznakowana następująco: ,,Oferta - pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: ,,Zagospodarowanie terenu wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Broniewie"

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji inwestycji przez Wykonawcę:
- rozpoczęcie robót: po podpisaniu umowy
- zakończenie robót: 16.07.2018 r.
Pełnienie nadzoru przez Inspektora Nadzoru do 27.12.2018 r.

Wymagania:
Termin związania ofertą 30 dni od dnia składania ofert.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów - 100. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza liczba punktów. Ich wartość punktowa zostanie przeliczona według następującego wzoru matematycznego:

Cena - 100%
Cena oferowana najniższa spośród złożonych ofert na dane zadanie
Cena =-----------------------------------------------------------------------------x 100pkt x 100%
Cena badanej oferty
8.Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Formularz oferty ( na załączonym druku).
2) Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.