Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku OSP

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku OSP

Data zamieszczenia: 2018-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA GÓROWO IŁAWECKIE
ul. Kościuszki 17
11-220 Górowo Iławeckie
powiat: bartoszycki
Tel. 86 76 10 780
sekretariat@uggorowo.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Górowo Iławeckie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zadanie pn. ,, Modernizacja budynku remizy OSP w Pieszkowie".
realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie nr
Nr OB.633.14.2018
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych
termomodernizacją budynku OSP w Pieszkowie na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 103/3 (obręb Pieszkowo), położonej w miejscowości Pieszkowo, Gmina Górowo Iławeckie.
2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wykonanie robót budowlanych w zakresie
- demontaż krat okiennych,
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- wymiana rur spustowych,
- utwardzenie powierzchni wjazdu kostką betonową gr. 8 cm
+
Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania:
-45262120-8 - Wznoszenie rusztowań,
-45321000-3 - Izolacja cieplna
-45410000-4 - Tynkowanie;
-45443000-4 - Roboty elewacyjne.
-45442100-8 - Roboty malarskie,
-45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
2.3. Inwestycja jest współfinansowana przez Województwo Warmińsko-Mazurskie.
2.4. Ogólne warunki wykonania zamówienia:
2.4.1. Zakres robót musi być wykonany w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dla tego typu obiektów. Wszelkie użyte do budowy materiały i urządzenia podlegają akceptacji Zamawiającego, także po dostarczeniu na budowę, a przed wbudowaniem.
2.4.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność
z dokumentacją ofertową, projektem i instrukcjami Zamawiającego
oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
2.4.3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót, od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót.
2.4.4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego działania w instalacjach naziemnych i podziemnych, pokazanych na mapach do celów projektowych. Materiały potrzebne
do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.

CPV: 45262120-8, -45321000-3, 45410000-4, 45443000-4, 45442100-8, 45233200-1

Dokument nr: RIZ.271.2.13.2.2018

Otwarcie ofert: 8.2. Termin otwarcia ofert: 12.10.2018 r., godz. 12: 15.

Składanie ofert:
8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
8.1. Ofertę sporządzoną w formie pisemnej według załączonego formularza należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, w siedzibie gminy ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie. Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty na adres wskazany, a nie data jej nadania przesyłką pocztową bądź kurierską.
Termin składania ofert: 12.10.2018 r., godz. 12: 00

Miejsce i termin realizacji:
. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
3.1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 listopada

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

Kontakt:
9.3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Grzegorz Danilewicz - 89 76 10 780

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.