Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z wykonaniem robót budowlanych...

Przedmiot:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z wykonaniem robót budowlanych dotyczących przyłączenia do sieci elektroenergetycznej odbiorcy

Data zamieszczenia: 2018-10-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna
al. Marsz. J. Piłsudskiego 51
26-110 Skarżysko-Kamienna
powiat: skarżyski
tel. (41) 252 68 99, fax (41) 252 63 15
jadwiga.stefanska@pgedystrybucja.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Skarżysko-Kamienna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z wykonaniem robót budowlanych dotyczących
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej odbiorcy przy ulicy Zagnańskiej 141 dz. nr 50/2 w Kielcach - RE
Kielce
Kategoria zakupowa wg. BKW:
BKW - Kategoria 3. Usługi projektowe w zakresie sieci elektroenergetycznych SN
BKW - Kategoria 7. Roboty budowlane w zakresie sieci elektroenergetycznych SN
2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane, dla
zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej,
,,Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z wykonaniem robót budowlanych dotyczących
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej odbiorcy przy ulicy Zagnańskiej 141 dz. nr 50/2 w Kielcach - RE
Kielce"
Kategoria zakupowa wg. BKW:
BKW - Kategoria 3. Usługi projektowe w zakresie sieci elektroenergetycznych SN
BKW - Kategoria 7. Roboty budowlane w zakresie sieci elektroenergetycznych SN
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w niniejszym postępowaniu według w/w kategorii, wyłącznie przez
Wykonawców zarejestrowanych w BKW w tej kategorii. Wykonawca nie zarejestrowany w BKW może złożyć
ofertę, w kategorii wskazanej w Instrukcji wraz ze złożeniem wniosku o rejestrację w BKW (wniosek z datą
tą samą co oferta).
2.2. Zakres prac określony jest w SIWZ wraz z załącznikami
3. OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY:
3.1. Zapoznać się z warunkami i wymaganiami ofertowymi, treścią SIWZ wraz z załącznikami, oraz treścią
projektu umowy o roboty budowlane,
3.2. Zapoznanie się z danymi wyjściowymi do projektowania,
3.3. Zapoznanie się z planowaną lokalizacją sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania
(tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.).
3.4. Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treścią projektu umowy o prace projektowe
i roboty budowlane,
3.5. Uwzględnienie ww. warunków w ofercie

Dokument nr: 1454/LZA/JS/2018

Otwarcie ofert: MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT (NIEJAWNE)
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Departament Logistyki (Budynek Magazynu Głównego), ul.
Szydłowiecka 26a - świetlica 11.10.2018 r. do godz. 09:00. (Otwarcie niejawne)

Specyfikacja:
SIWZ do uzyskania w PGE Dystrybucja S.A. Skarżysko-Kamienna ul. Szydłowiecka 26a, Departament Logistyki w
pok. nr 12/8 oraz do pobrania na stronie internetowej .
http://www.pgedystrybucja.pl/przetargi
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z
zachowaniem zasad określonych w SIWZ, zaś w zakresie w nim uregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone
w Procedurze Zakupów PGE Dystrybucja S.A., oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych PGE Dystrybucja S.A., z
uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych PGE Dystrybucja S.A. (dokumenty dostępne
na stronie : https://pgedystrybucja.pl/przetargi).

Składanie ofert:
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Departament Logistyki, ul. Szydłowiecka 26 - pokój nr 213 -
sekretariat na II piętrze do dnia 11.10.2018 r. do godz. 8:00.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zakończenie prac projektowych - 22.02.2019 r.
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
2 z 3
Zakończenie robót budowlanych - 22.03.2019 r.

Wymagania:
INFORMACJE O WARUNKACH WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
Informacje o warunkach udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia oraz informację o oświadczeniach i
dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
14. INNE
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający nie przewiduje wybór oferty za pomocą aukcji elektronicznej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji handlowych, w sytuacji kiedy oferta
najkorzystniejsza przekracza zaplanowany na ten cel budżet
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
3 z 3
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORCY PGE Dystrybucja S.A.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE
Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE
Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów).

Uwagi:
KRYTERIA OCENY OFERT
Cena brutto - waga 100%.
11. WADIUM
NIE DOTYCZY
12. ZABEZPIECZENIE
NIE DOTYCZY
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Kontakt:
OSOBA UPRAWNIONA DO UDZIELENIA INFORMACJI
- w sprawach proceduralnych: Jadwiga Stefańska, tel. (41) 25 26 662,
e-mail: jadwiga.stefanska@pgedystrybucja.pl
- w sprawach technicznych: Tomasz Mikosza tel. (41) 25 26 689,
e-mail: tomasz.mikosza@pgedystrybucja.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.
Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przetargu będą umieszczane na
stronie internetowej http://www.pgedystrybucja.pl/przetargi

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.