Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ekspertyzy budowlano - konstrukcyjnej budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Wykonanie ekspertyzy budowlano - konstrukcyjnej budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2018-10-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Trakt Lubelski 353
04-667 Warszawa
powiat: Warszawa
(22) 500 6 200 fax (22) 613 24 52
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
O G Ł O S Z E N I E
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podst. art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), którego przedmiotem jest: Wykonanie ekspertyzy budowlano - konstrukcyjnej budynku mieszkalnego przy ul. Kresowej 31 w Warszawie

1. Ekspertyza powinna spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.1202 ze zm.).
2. Kubatura budynku - 7801,00 m 3.
3. Dokładny zakres prac zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Dokument nr: NZ/624/2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.10.2018r. r. o godz. 1010 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Trakt Lubelski 353 pok. nr 25.

Specyfikacja:
Dokumenty niezbędne do złożenia oferty można otrzymać w Dziale Zamówień Publicznych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer przy ul. Trakt Lubelski 353 pok. nr 4 - parter lub na stronie internetowej: https://zgn-wawer.pl.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.10.2018r. r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie przy ul. Trakt Lubelski 353.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: - 30 dni od podpisania umowy
Wynagrodzenie za realizację umowy - ryczałtowe.

Wymagania:
Do oferty należy załączyć: załącznik nr 1 - podpisany opis przedmiotu zamówienia, załącznik Nr 2 - formularz ofertowy, załącznik nr 3 - uprawnienia, załącznik nr 4 - doświadczenie, załącznik nr 5 - podpisany wzór umowy, wypis z rejestru działalności gospodarczej lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub KRS.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. Posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, ważne 6 m-cy od daty składania ofert.
2. Dysponują pracownikiem/ami, który zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) posiada uprawnienia Rzeczoznawcy Budowlanego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.
3. Wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zadania polegające na wykonaniu i opracowaniu ekspertyzy budowlano - konstrukcyjnej, o wartości nie mniejszej niż 5000 tys. zł. każde.
Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Uwagi:
Kryterium wyboru oferty: cena - 100 %
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.