Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Cyklinowanie parkietów i schodów

Przedmiot:

Cyklinowanie parkietów i schodów

Data zamieszczenia: 2018-10-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
ul. Zamkowa 4
56-400 Oleśnica
powiat: oleśnicki
tel. 71 738 20 92; 71 707 04 92 fax. 71 723 73 42
ckiw-olesnica@ohp.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oleśnica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
(dot. cyklinowanie parkietów i schodów)
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zaprasza do składania ofert na cyklinowanie parkietów i schodów w Zamku Książęcym w Oleśnicy.
1. Przedmiotem zamówienia będzie cyklinowanie i lakierowanie parkietów wraz z listwami przypodłogowymi, cyklinowanie i lakierowanie schodów wraz z balustradami i tralkami oraz odnowienie drzwi wejściowych w Zamku Książęcym w Oleśnicy.
2. Zakres zamówienia podzielony jest na części i obejmuje:
2.1 Część 1 - cyklinowanie i lakierowanie parkietu o powierzchni ok. 178 m2 oraz położenie i lakierowanie ok. 105 mb listew przypodłogowych w korytarzach i holu na I piętrze w segmencie ,,A" Zamku Książęcego,
2.2 Część 2 - cyklinowanie i lakierowanie schodów o szerokości 170 cm na drugie piętro w segmencie ,,A", złożonych z:
a) 28 stopni o wysokości 24 cm (3 pierwsze stopnie) i 17 cm (pozostałe 13+10), powierzchnia stopnia wynosi średnio ok. 0,55 m2,
b) dwóch platform spoczynkowych o po w. ok. 4,75 m2 i ok. 3,65 m2,
c) poręczy o długości ok. 13,20 m z 63 tralkami i słupkiem, zakręconej w dwóch miejscach,
d) boazerii o długości ok. 12 m i wysokiej na ok. 95 cm;
2.3 Część 3 - odnowienie drewnianych drzwi wejściowych o szerokości futryny 170 cm i wysokości 255 cm; skrzydło drzwiowe 120 x 235 cm z otworem okiennym o wymiarach 95 x 85 cm,
2.4 Część 4 - cyklinowanie i lakierowanie schodów na trzecie piętro w segmencie ,,A", złożonych z:
a) 3 stopni o szerokości 170 cm i wysokości 17 cm,
b) pierwszej platformy spoczynkowej o pow. ok. 5,20 m2,
c) 23 stopni o szerokości 174 cm i wysokości 17 cm,
d) drugiej platformy spoczynkowej o pow. ok. 3,75 m2.
3. Zakres prac w odniesieniu do poszczególnych części obejmuje:
3.1 usunięcie zanieczyszczeń poprzez dokładne umycie ewentualnie w razie konieczności szorowanie delikatną szczotką powierzchni, które mają być cyklinowane,
3.2 uzupełnienie drobnych ubytków (otwory po gwoździach, drobne wyszczerbienia itp.) oraz wypełnienie spoin między elementami posadzki kitami na bazie żywic syntetycznych i trocin,
3.3 odplamianie przebarwionych fragmentów powierzchni, w razie konieczności wybielenie,
3.4 cyklinowanie powierzchni:
a) parkiet i schody maszynami przeznaczonymi do tego celu, papierem o gradacji P40, następnie P60 i P80,
b) tralki ręcznie lub mechanicznie papierem o gradacji P60 i P80,
3.5 założenie ochronnych warstw powłokowych - lakierowanie, woskowanie (lakier nawierzchniowy do drewna G30 LEC 563 bezbarwny ognioodporny),
3.6 polerowanie (pasta polerska przeznaczona do powierzchni drewnianych polakierowanych).
4. Listwy mają mieć wymiary 40 x 30 mm i być w kolorze dębowym. Wykonawca przedstawi próbkę listwy Zamawiającemu przed położeniem listew na parkiecie.
5. W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostki Zamawiający wymaga, aby pomieszczenia cyklinowane były wyłączone z użytkowania na okres uzgodniony wcześniej z Zamawiającym.
6. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
7. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w szczególności zakup materiałów, transport, robociznę, koszty dojazdu itp.
8. Rzut I piętra segmentu ,,A" z zaznaczonym obszarem prac oraz zdjęcia stanowią załączniki do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.

Dokument nr: CKiW.DZP.273.7.2018

Składanie ofert:
14. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert, w terminie do 11.10.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP, 56-400 Oleśnica, ul. Zamkowa 4, pokój 224 -sekretariat, pocztą, osobiście lub pocztą elektroniczną na adres: ckiw-olesnica@ohp.pl.

Miejsce i termin realizacji:
9. Lermin wykonania zamówienia: 12.11.2018 r.

Wymagania:
Postępowanie prowadzone jest poza ustawą prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
10. Warunki płatności: po odbiorze prac protokołem w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
11. Kryterium oceny ofert: cena - 100 %.
12. Zamawiający przewiduje możliwość udzjelenia Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert, w okresie 12 miesięcy od udzjelenia zamówienia podstawowego, zamówienia na usługi lub roboty budowlane, polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, w zakresie 20% zamówienia podstawowego.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą i udzjelenia zamówienia do wysokości posiadanych środków. W takim przypadku Zamawiający przewiduje unieważnienie części, których wykonanie przekracza kwotę przewidzianą przez Zamawiającego.
15. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania przesyłając im pisemne zawiadomienie.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela:
Dyrektor Przemysław Wróbel - tel. 71 707 04 92.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.