Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2018-10-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wola Krzysztoporska
ul. Kościuszki 5
97-371 Wola Krzysztoporska
powiat: piotrkowski
fax: (44) 61-63-960 tel. (44) 61-63-961, tel. 692-409-081.
przetargi@wola-krzysztoporska.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wola Krzysztoporska
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot i zakres zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na
rozbudowie:
a) sieci kanalizacji sanitarnej PVC 0160 w miejscowości Bujny ul. Parafialna dz. nr
416 do działki 429/2 gmina Wola Krzysztoporska,
b) sieci kanalizacji sanitarnej PVC 0160 w miejscowości Siomki ul. Piotrkowska dz.
nr 196, 397/7 do działki 397/8 gmina Wola Krzysztoporska.
2.2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą
załącznik nr 3 ( Bujny) i załącznik nr 4 ( Siomki) do niniejszego konkursu.
2.3. Po stronie wykonawcy leży sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Do odbioru
końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować wyniki przeprowadzonej próby
szczelności, potwierdzone stosownym protokołem oraz inwentaryzację geodezyjną.
2.4. W wycenie należy przewidzieć wszystkie roboty towarzyszące, w tym wszystkie
czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, wszelkie prace
pomocnicze i czynności przygotowawcze oraz uporządkowanie terenu po wykonaniu
usługi.

Dokument nr: ZFP.271.2.46.2018

Otwarcie ofert: 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2018 r. o godz. 12:05 w pok. nr 5 Urzędu Gminy
Wola Krzysztoporska.

Składanie ofert:
5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1) Oferty należy składać w terminie do dnia 12.10.2018 r. do godz. 12:00
w wybrany przez Wykonawców sposób:
- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy
ul. Kościuszki 5 (pok. nr 11),
- pocztą,
- faksem na nr (44) 61-63-960
- elektronicznie na adres e-mail: przetargi@wola-krzysztoporska.pl
Oferta powinna zawierać opis - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Bujny i Siomki
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletu
dokumentów ti. prawidłowo wystawionej faktury oraz protokołu odbioru robót.
podpisanego przez strony umowy i potwierdzającego, że roboty zostały odebrane.
3) Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty - załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
cena - waga 100%.
Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia.
7. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia, osoba do kontaktu:
1) Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
2) Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zobowiązany jest do
zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania.

Kontakt:
4) Osoba do kontaktów z Wykonawcami: Arkadiusz Szmalec - tel. 692-409-081.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.