Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Inwentaryzacja źródeł światła na sygnalizacjach świetlnych

Przedmiot:

Inwentaryzacja źródeł światła na sygnalizacjach świetlnych

Data zamieszczenia: 2018-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17,
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 647 72 00, fax 61 820 17 09
zdm@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia ,,Inwentaryzacja źródeł światła na sygnalizacjach
świetlnych na terenie miasta Poznania" jest sporządzenie spisu
inwentaryzacyjnego źródeł światła na wskazanych w załączniku nr 1
sygnalizacjach świetlnych.
Zakres w szczególności obejmuje:
o określenie rodzajów elementów świetlnych (żarówka, LED, halogen) z
określeniem typu soczewki zainstalowanej w obudowie latarni
sygnalizatora.
o zaznaczenie lokalizacji z typami, rodzajami źródła światła i numerami
latarni na schemacie skrzyżowania.
o Zestawienia w formie tabelarycznej dla każdego skrzyżowania z
określeniem nr latarni, typu soczewki i źródła światła
o Zestawienie zbiorcze w formie tabelarycznej z określeniem ilości soczewek
i ich typów.
Listę skrzyżowań przedstawiono w załączniku nr 1.

Dokument nr: IS.342.42.2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi 12.10.2018 .godz. 12:00, siedziba Zarządu. Dróg. Miejskich, w. Poznaniu

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,IS-Inwentaryzacja
źródeł światła, NIE OTWIERAĆ PRZED 12.10.2018 godz. 12:00
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2018 .08:00 w siedzibie Zleceniodawcy (sekretariat/biuro podawcze).
Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na
adres zdm@zdm.poznan.pl.

Miejsce i termin realizacji:
1) Data rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia - dzień podpisania
umowy.
2) Termin realizacji 7 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na
adres zdm@zdm.poznan.pl. z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania,
nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje
zapis ,,nie otwierać przed 12.10.2018 godz. 12;00 oferta do postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego". Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty,
oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego
oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
Przy wyborze i ocenie ofert, Zleceniodawca kierować się będzie kryterium ceny
oferty, które rozpatrywane będzie na podstawie ryczałtowej ceny brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta
zawierająca najniższą cenę.
Zleceniobiorca musi być przedsiębiorcą lub osobą prawną.
Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadane posiadanie
uprawnień elektrycznych do 1 kV. Brak dokumentów związany będzie z odrzuceniem
oferty.
6. Zleceniobiorca powinien podpisać umowę w terminie 7 dni od jego wyboru, pod
rygorem wybrania kolejnego oferenta.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia lub
unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Uwagi:
Kary umowne:
a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości
0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia,
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność Zleceniobiorca w wysokości 20% wartości
wynagrodzenia umownego netto.
Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.